Życiowy biznes NN pod jedną marką

Grupa NN ogłosiła przejęcie od Amerykanów spółek MetLife w Polsce w lipcu 2021 r. W kwietniu następnego roku Holendrzy zakończyli proces przejmowania zakupionych aktywów po uprzednim uzyskaniu zgody od Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2 stycznia 2023 r. towarzystwa Nationale-Nederlanden TUnŻ i dawne MetLife TUnŻiR (od 1 sierpnia ubiegłego roku jako NNLife TUnŻiR) działają już jako jedna spółka pod nazwą Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Układanka na 12 miesięcy

Kolejnym krokiem będzie fuzja operacyjna, polegająca m.in na ujednoliceniu systemów informatycznych oraz procesów operacyjnych.

– Zakładamy, że ostatni etap integracji, czyli fuzja operacyjna, zostanie sfinalizowany na koniec 2023 r.– mówi Marta Pokutycka –Mądrala, rzeczniczka prasowa NN.

NN, który działa w Polsce od 1994 r., jest jednym z największych ubezpieczycieli życiowych. Dzięki transakcji z MetLife znacząco zwiększył skalę dystrybucji oraz udział w rynku ubezpieczeń na życie.

– Fuzja pozwoliła nam na znaczny rozwój sieci dystrybucji – po połączeniu powiększyła się do ok. 2,2 tys. doradców. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze lepiej pomagać naszym klientom w dbaniu o to, co dla nich najważniejsze, czyli życie, zdrowie i bezpieczeństwo finansowe – mówi Marta Pokutycka–Mądrala.

Większy kawałek tortu

Transakcja sprawiła, że udział Nationale-Nederlanden na polskim rynku ubezpieczeń na życie liczony wysokością składki przypisanej brutto wzrósł z 8 proc. do 11 proc.

– Obecnie korzystając z potencjału, jaki przyniosła nam fuzja, w pełni skupiamy się na realizacji naszej strategii ukierunkowanej na budowanie pozytywnych doświadczeń klientów. Dzięki fuzji rozwijamy siły dystrybucji, tak aby móc docierać do naszych klientów z jak najlepszą ofertą – mówi Paweł Kacprzyk, prezes Nationale-Nederlanden TUnŻ.

Zwiększony zasięg

Zwiększony zasięg

Dzięki fuzji, udział w rynku Nationale Nederlanden TUnŻ w Polsce, któremu szefuje Paweł Kacprzyk, zwiększa się do 11 proc., a sieć doradców obejmuje 2,2 tys. osób.

Łączny przypis składki brutto wyniósł 1,7 mld zł na koniec trzeciego kwartału 2022 r. ( w Nationale-Nederlanden – 1,22 mld zł, a dawnym MetLife TUnŻiR – 479 mln zł).

Po połączeniu spółek w składzie zarządu Nationale-Nederlanden TUnŻ w Polsce znaleźli się prezes Paweł Kacprzyk oraz członkowie zarządu – Anita Bogusz, Jacek Koronkiewicz, Andrzej Miron, Edyta Fundowicz, Magdalena Macko-Gizińska, Liwia Kwiecień oraz Justyna Dymek.

Z ręki do ręki

We wrześniu 2022 r. Grupa Nationale-Nederlanden porozumiała się z Generali w sprawie sprzedaży biznesu emerytalnego MetLife w Polsce. Generali PTE podpisało umowę nabycia MetLife PTE (od października ubiegłego roku pod nazwą NNLife PTE) od Holendrów, którzy przejęli ten biznes (zarządzający aktywami o wartości ok. 2,4 mld USD) w ramach większych zakupów w Polsce w kwietniu 2022 r. Transakcja, która wymaga zatwierdzenia przez KNF oraz odpowiednie organy antymonopolowe, ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2023 r.

Previous Article

Kolej zyska na niezależności paliwowej

Next Article

Boom na wielofunkcyjność trwa w najlepsze

You might be interested in …

Czy w przemyśle maszyny zastąpią ludzi

Pomimo trudnej sytuacji po pandemii globalny rynek przemysłowy osiągnął w 2021 r. wartość 16,4 bln dolarów, czyli o 21 proc. więcej niż w 2020 r. Równocześnie zwiększa się sprzedaż towarów przemysłowych w Polsce – w […]

Gospodarka Korei Południowej lekko wyhamowała w II kwartale

Czwarta pod względem wielkości gospodarka Azji rozwijała się w drugim kwartale tego roku nieco wolniej. Powodem jest spadek konsumpcji oraz słabnący eksport, informuje Reuters. SeongJoon Cho/Bloomberg Ekonomiści prognozują, że w okresie kwiecień-czerwiec 2023 r. gospodarka Południowej […]