UOKiK nałożył ponad 68 mln zł kary na Agri Plus za wykorzystywanie przewagi kontraktowej

fot. Krystian Maj/FORUM

Według UOKiK spółka Agri Plus z grupy kapitałowej Animex – jak podkreślono, jeden z największych organizatorów tuczu trzody chlewnej w Polsce – odbierała hodowcom rekompensaty przyznane im przez państwo za straty związane z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w informacji, zwrócił uwagę, że rolnicy ze stref objętych ASF znaleźli się w trudnym położeniu, a pomoc publiczna miała zrekompensować im poniesione straty. “Niedopuszczalne jest zatem pozbawianie ich otrzymanego wsparcia przez kontrahenta o silniejszej pozycji rynkowej” – podkreślił Chróstny.

Kara za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nałożona na spółkę Agri Plus wyniosła ponad 68 mln zł (68 mln 468 tys. 886,20 zł) – poinformował UOKiK. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Urząd przypomniał, że hodowcy trzody chlewnej z obszarów objętych restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń mogą otrzymać pomoc na wyrównanie zmniejszonego dochodu wynikającego m.in. z ograniczenia liczby klientów, niższych cen sprzedaży czy wyższych kosztów działalności związanych np. z bioasekuracją.

“Rekompensata należy się mikro, małym i średnim podmiotom, nie przysługuje zaś dużym firmom” – zaznaczono.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, jak wskazano, otrzymał informację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, że organizator tuczu kontraktowego – spółka Agri Plus – może konstruować umowy z rolnikami w taki sposób, że pozbawia ich otrzymanej pomocy publicznej.

“Postępowanie przeprowadzone przez Prezesa UOKiK potwierdziło, że spółka zobowiązywała dostawców świń z terenów ASF do przekazywania jej otrzymanej od państwa pomocy finansowej” – podano.

Spółka Agri Plus, jak przekazał UOKiK, obniżała ceny kupowanych zwierząt o kwotę rekompensaty, uznając, iż to jej jako organizatorowi systemu tuczu kontraktowego przysługuje wyrównanie strat za ASF.

Z ustaleń Prezesa UOKiK wynika też, że firma Agri Plus monitorowała, którzy rolnicy dostali wsparcie, a następnie żądała pomniejszenia ich wynagrodzenia poprzez wsteczne korygowanie faktur sprzedaży.

“Działaniami spółki zagrożonych było około tysiąca stałych dostawców, których zobowiązała ona do ubiegania się o rekompensaty i przekazywania ich na rzecz Agri Plus” – stwierdzono w poniedziałkowej informacji.

Według UOKiK przedsiębiorca pobrał w ten sposób co najmniej 12 mln zł od kilkudziesięciu hodowców, a zorganizowany przez Agri Plus system monitoringu uzyskiwanej przez hodowców pomocy publicznej miał na celu obniżenie przysługujących hodowcom świadczeń pieniężnych także w przyszłości – dodano.

Urząd zaznaczył, że hodowcy, którzy zostali pokrzywdzeni przez nieuczciwą praktykę Agri Plus, mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem cywilnym. “Prezes UOKiK może w takiej sytuacji przedstawić sądowi istotny dla sprawy pogląd, prezentujący ustalenia przeprowadzonego postępowania” – stwierdzono.

Tymczasem Agri Plus nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK w sprawie stosowanych klauzul umownych wprowadzonych w celu minimalizacji negatywnych skutków afrykańskiego pomoru świń (ASF). Spółka zapowiada odwołanie się w związku z odmienną interpretacją przepisów.

Previous Article

Udany sezon sprzedaży świątecznej Lidla w Wielkiej Brytanii

Next Article

40 proc. niemieckich firm oczekuje spadku obrotów

You might be interested in …

Wojsko ukrywało, że UFO nadleciało

28 maja 1987 r. początkujący niemiecki pilot amator, 19-letni Mathias Rust, wynajętą Cessną 172 – obecnie stojącą w muzeum w Berlinie – wystartował z Helsinek nie planowo do Sztokholmu, lecz skrycie do… Moskwy. Radziecka obrona […]

Kredyt na 2 proc. już grzeje rynek

Widać to na przykład po kursie akcji deweloperów na giełdzie, widać po opiniach rynkowych ekonomistów, a także po negatywnej opinii banku centralnego. Pytanie tylko, czy per saldo wpływ tanich kredytów na gospodarkę, dostępność mieszkań i […]