UE: przyjęto rozporządzenie mające chronić przed wymuszeniem ekonomicznym ze strony państw trzecich

Wymuszenie ekonomiczne to sytuacja, w której państwo trzecie, stosując wobec całej Unii lub jej państwa członkowskiego środki wpływające na handel lub inwestycje lub grożąc ich zastosowaniem, próbuje wywierać nacisk i zmusić do dokonania określonego wyboru.

Nowe przepisy, znane jako instrument chroniący przed wymuszaniem, mają odstraszać państwa trzecie od działań wymierzonych w UE lub jej państwa członkowskie. Celem jest wykorzystanie tych przepisów do deeskalacji i skłonienia państw trzecich w drodze dialogu do zaprzestania stosowania środków wymuszenia w handlu i inwestycjach.

Jeżeli okaże się to niemożliwe – i w ostateczności – UE będzie mogła przyjąć środki zaradcze, takie jak nałożenie ograniczeń w handlu, na przykład w postaci zwiększonych ceł, pozwoleń na przywóz lub wywóz, ograniczeń w handlu usługami lub ograniczeń dostępu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych lub zamówień publicznych.

“Nowe przepisy sprawią, że UE stanie się silniejszym i bardziej suwerennym podmiotem handlowym, lepiej przygotowanym do odstraszania państw trzecich od stosowania środków wymuszenia w handlu przeciwko wobec UE i jej państwom członkowskim, a w razie potrzeby do przeciwdziałania takim środkom” – powiedział Hector Gomez Hernandez, p.o. hiszpańskiego ministra przemysłu, handlu i turystyki

Rada UE będzie miała ważną rolę do odegrania w procesie decyzyjnym; to ona będzie stwierdzać wystąpienie wymuszenia ekonomicznego.

Komisja Europejska otrzyma uprawnienia wykonawcze w zakresie podejmowania decyzji w sprawie unijnych środków reagowania, ale udział w podejmowaniu tych decyzji będą miały zapewniony również państwa członkowskie.

Instrument chroniący przed wymuszaniem i wszelkie działania podjęte w jego ramach są zgodne z zobowiązaniami międzynarodowymi UE i w pełni zakorzenione w prawie międzynarodowym.

Oczekuje się, że rozporządzenie zostanie podpisane 22 listopada i wejdzie w życie 20 dni po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Previous Article

ZBP: koszty wakacji kredytowych w przyszłym roku mogą sięgnąć 4,71-6,38 mld zł

Next Article

KE: Polska i Włochy odnotowały znaczące zmniejszenie się luki VAT w 2021 r.

You might be interested in …

TK niby jest, ale realnie go nie ma

Trybunał Konstytucyjny (TK) wysłał kolejny sygnał, że jest sparaliżowany i nic nie wskazuje, by w najbliższym czasie ozdrowiał. Znowu odwołane zostały rozprawy wymagające rozpatrywania przez tzw. pełny skład, czyli przy obecności co najmniej 11 z 15 sędziów. Jedna […]

Czescy ekolodzy chcą odgrzać spór o wodę koło Turowa

Kompleks energetyczny Turów, czyli kopalnia i elektrownia z państwowej grupy PGE, wciąż jest pod obserwacją działających w Czechach organizacji ekologicznych. Organizacja Společně pro vodu (Razem dla wody), która jest zrzeszeniem kilku organizacji, m.in. Frank Bold, […]

Euro zapomniało już o słabych danych PMI

W Sintrze jak na razie brak przełomu. Rynek nie otrzymał żadnych nowych informacji na temat polityki monetarnej EBC. Przedstawiciele tej instytucji wykorzystują jednak ten „event” do tego, żeby potwierdzić swoje dotychczasowe stanowisko. Adobe Stock Christine Lagarde podkreśliła, że […]