Tyle wyniesie inflacja w 2023 roku. Są prognozy NBP

Inflacja w 2023 roku

— Inflacja CPI w 2023 r. powinna się zawierać – zgodnie z typowymi scenariuszami (tj. wartościami wyznaczonymi przez krańce 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa rozkładu zagregowanego) – między 11,7 proc. a 15,3 proc. (przy prognozie centralnej równej 13,6 proc.) — poinformowano w opublikowanym w poniedziałek raporcie z grudniowej rundy „Ankiety makroekonomicznej NBP”.

Znaczny spadek inflacji w 2024

Z kolei według ekspertów AM NBP, w 2024 roku nastąpi znaczny spadek inflacji w porównaniu z latami 2022-2023.

— Typowe scenariusze dla inflacji w 2024 r. sugerują, że powinna się ona zawierać w przedziale 4,9-9,2 proc., przy prognozie centralnej równej 6,8 proc. Prawdopodobieństwo ukształtowania się średniorocznej inflacji poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.) w 2024 r. wynosi 14 proc. — stwierdzono w raporcie opracowanym przez bank centralny.

Spowolnienie gospodarcze w 2023 roku

Według prognoz ekonomistów, biorących udział w ankiecie banku centralnego, w tym roku czeka nas spowolnienie gospodarcze.

— Tempo wzrostu PKB w 2023 r., w opinii uczestników najnowszej rundy AM NBP, powinno zawrzeć się między -0,2 proc. a 1,9 proc. (granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej równej 0,8 proc. W kolejnym roku tempo wzrostu PKB nie powinno wyjść poza przedział 1,4-4,1 proc., przy prognozie centralnej równiej 2,8 proc. — podano w raporcie NBP.

Wysokie ryzyko recesji

Z ankiety wynika również, że stosunkowo wysokie w bieżącym roku jest ryzyko wystąpienia recesji. Jej prawdopodobieństwo oszacowano na 29 proc., a w 2024 r. – na 11 proc.

— Eksperci AM NBP oczekują, że w 2023 r. średnioroczna stopa referencyjna NBP będzie zbliżona do jej obecnego poziomu. Prognoza centralna na 2023 r. wynosi 6,72 proc., a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 6,38-7,06 proc.. Opinie dotyczące stopy referencyjnej NBP w 2024 r. są bardziej zróżnicowane: granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa to 4,57-6,67 proc., a prognoza centralna to 5,74 proc. — dodano w raporcie.

Co z bezrobociem?

W ankiecie pytano także o stopę bezrobocia. Według wyników badania krajowa stopa bezrobocia w 2022 r. wyniesie 5,4 proc., a w kolejnych latach będzie tylko nieznacznie wyższa, wynosząc 5,6 proc. w 2023 r. i 5,5 proc. w 2024 r. W 2022 r. spodziewany jest wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto o 1 proc. W kolejnych latach płace, zdaniem ekspertów, będą rosły wolniej: o 11,1 proc. w 2023 r. i 7,9 proc. w 2024 r.

Gospodarka strefy euro się skurczy

— W zakresie otoczenia polskiej gospodarki wyniki ankiety wskazują, że gospodarka strefy euro, po wzroście o 3,1 proc. w 2022 r., w kolejnym roku skurczy się: mediana prognoz dynamiki PKB w strefie euro w 2023 r. jest równa -0,2 proc. W 2024 r. spodziewany jest natomiast wzrost PKB w strefie euro o 1,5 proc. Eksperci oczekują, że cena baryłki ropy Brent w 2023 r. i 2024 r. będzie zbliżona i wyniesie ok. 88 USD średniorocznie. Prognozowany kurs walutowy EUR/PLN to 4,68 w 2023 r. i 4,55 w 2024 r. — czytamy w raporcie NBP. 

RB

Czytaj dalej:

Previous Article

Orlen słono zapłaci za błędy Lotosu. Efekt działań mafii VAT-owskiej

Next Article

Niższy VAT na paliwa znika, ale na stacjach Orlenu taniej. Jak to się dzieje?

You might be interested in …

Potężne utrudnienia w Warszawie. Do centrum się nie zbliżaj

Kilkadziesiąt minut potrwają utrudnienia w ruchu po wykolejeniu dwóch tramwajów, które zderzyły się w Warszawie w Alejach Jerozolimskich przy pl. Starynkiewicza – powiedział PAP rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. Warszawa. Zderzenie tramwajów, wykoleiły się “Jadące […]