Tauron żąda od Rafako ponad 1,3 mld zł za wady bloku 910 MW w Jaworznie

Tauron wezwał Rafako do zapłaty kar umownych i odszkodowania w związku z wadami bloku 910 MW w Jaworznie na łączną kwotę ponad 1,312 mld zł – poinformowała w środę spółka. Według Taurona, zidentyfikowane wady nie zostały ciągle usunięte przez Rafako.

Tauron Elektrownia Jaworzno

Tauron Elektrownia Jaworzno

Radoslaw Kazmierczak

Jak poinformował Tauron, wezwanie obejmuje karę umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminu przystąpienia do usuwania wad w okresie gwarancji; karę umową za zwłokę w podpisaniu protokołu zakończenia okresu przejściowego z uwagi na niedotrzymanie gwarantowanych parametrów technicznych; karę umowną za okresy przestoju awaryjnego ponad wielkość wynikającą z kontraktu. Roszczenia wynikają również z błędów projektowych i realizacyjnych, rękojmi za wady fizyczne do naprawienia szkody poniesionej przez spółkę wskutek istnienia wad fizycznych, zwrotu kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie naprawy wady leja kotła i młynów, oraz zaspokojenia roszczenia wobec zapłaty podwykonawcy za wykonane prace – poinformował Tauron.

Złożenie wezwania nie wyklucza dalszych mediacji w celu polubownego zakończenia sporu – zastrzegł Tauron.

© ℗

Previous Article

Wyczekiwanie inwestorów na rynku złota na dane dot. inflacji

Next Article

WindEurope: w 2022 r. w krajach Unii przybyło 15 GW mocy wiatrowych

You might be interested in …

Zrównoważony transport z unijnym wsparciem

Łukasz Korycki [email protected] opublikowano: 2023-09-15 16:42 Zrównoważona mobilność czyli miejska strategia racjonalnego podróżowania staje się coraz bardziej popularna wśród polskich samorządów. Zwłaszcza, że to obszar, który może liczyć na solidne dofinansowanie ze środków unijnych. Posłuchaj Zostań […]

Transgraniczny e-handel: szanse i wyzwania

Sprzedaż na arenie międzynarodowej prowadzi aż 65 proc. polskich przedsiębiorców z branży e-commerce. Ponad połowa z nich oczekuje w tym roku większych zysków dzięki ekspansji zagranicznej – wynika najnowszego badania „2023 rokiem cross-border e-commerce – […]