Sprzedający chcą wczorajszej ceny, kupujący

Zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce widać spowolnienie na rynku transakcji w nieruchomości komercyjne spowodowane podwyżkami stóp procentowych i inflacją – wynika z obserwacji Avison Young. Wartość tych transakcji w naszym kraju od stycznia do końca września 2022 r. wyniosła 4,3 mld EUR, z czego 1,77 mld EUR przypadało na sektor biurowy (41-proc. udział w całym wolumenie transakcyjnym). Sektor magazynowy odpowiadał za 1,54 mld EUR i 36-procentowy udział, a sektor handlowy za 859 mln EUR i 20-procentowy udział.

Według Michała Ćwiklińskiego, dyrektora zarządzającego Avison Young w Polsce, także pierwsze półrocze 2023 r. upłynie jeszcze pod znakiem spowolnienia na rynku inwestycji, ponieważ część kupujących czeka na przeceny. Natomiast w drugim półroczu liczba transakcji powinna się zwiększyć.

– Mamy obecnie sytuację, w której wszyscy spodziewają się przecen i dotyczy to, poza pewnymi wyjątkami, niemal wszystkich segmentów nieruchomości. Kupujący nieruchomości chcą więc dziś jutrzejszej ceny, a sprzedający – wczorajszej. W Polsce właściciele nie są zmuszani do sprzedaży z powodów finansowych. Na Zachodzie, gdzie transakcja mogłaby się zamknąć w miesiąc, można szybko odzyskać gotówkę, by spłacić palące należności. W Polsce transakcje zamykają się znacznie dłużej. Nie ma więc typowych okazji – tłumaczy Michał Ćwikliński.

Według niego kupujący są ostrożni, więc wybierają najbezpieczniejsze aktywa: mieszkania i parki handlowe zaspokajające podstawowe potrzeby. Ale są też chętni na magazyny, zwłaszcza w dobrych lokalizacjach zabezpieczonych dobrymi umowami najmu, a także na biurowce w atrakcyjnych miejscach i grunty inwestycyjne przeznaczone pod parki handlowe czy dobre nieruchomości mieszkaniowe sprzedawane podmiotom instytucjonalnym.

Zdaniem analityków Knight Franka na duże zainteresowanie inwestorów Polską wpływają m.in. rosnące czynsze. Szczególnie poszukiwane są aktywa wynajęte poniżej ceny rynkowej, a więc z potencjałem podniesienia wartości przez renegocjacje obowiązujących umów najmu.

Według raportu „2023 Global Investor Outlook” firmy Colliers 78 proc. globalnych inwestorów stwierdziło, że w 2023 r. koszt obsługi zadłużenia będzie miał negatywny wpływ na ich strategię w zakresie nieruchomości. 63 proc. badanych jako negatywny czynnik wskazało utrudniony dostęp do finansowania.

Region EMEA obejmujący m.in. kraje europejskie wyróżnił się pod względem obaw związanych z kosztami energii i jej dostawami: 78 proc. inwestorów uznało te obszary za swój główny problem. Inne to rosnące napięcie geopolityczne, wskazane przez 72 proc. respondentów, oraz wahania kursowe (61 proc.).

Previous Article

Podnajmy złagodzą lukę podażową

Next Article

To będzie rok najmu instytucjonalnego

You might be interested in …

Gospodarka Ukraina wzrosła pierwszy raz od rosyjskiej inwazji

Tadeusz Stasiuk, Bloomberg opublikowano: 2023-09-22 15:19 W drugim kwartale br. ukraińska gospodarka odnotowała spory wzrost. Odczucia mogą być jednak mylące biorąc pod uwagę niską bazę sprzed roku, kiedy to doszło do gwałtownego załamania gospodarczego po wkroczeniu […]

W logistyce poprawiły się humory

Firmy handlowe i produkcyjne poprawiły w tym roku ogólny indeks optymizmu w logistyce, natomiast logistyczne postrzegają obecne warunki w ciemniejszych barwach. Mimo licznych wyzwań gospodarczych i politycznych ogólny wskaźnik optymizmu w sektorze logistyki i łańcucha dostaw wynosi 48,8, co […]