Rzecznik praw chce ulżyć przedsiębiorcom

Prawnicy RPO napisali pismo do Jarosława Szatańskiego, dyrektora departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów, zwracając się o wyjaśnienia, dlaczego osoby używające swoich prywatnych samochodów w celach służbowych muszą płacić podatek od otrzymywanych zwrotów kosztów.

Słuszna reakcja

Słuszna reakcja

Marcin Wiącek, RPO, ujął się za pracownikami, od których fiskus pobiera podatek za zwrot kosztów używania prywatnych aut do celów służbowych

GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FotoNews / Forum

„Problem dotyczy wielu grup zawodowych używających prywatnego samochodu do celów służbowych, np. leśników, listonoszy, pracowników pomocy społecznej. Kilometrówka miała być w założeniu należytą rekompensatą za używanie prywatnego auta do pracy zawodowej. W rzeczywistości jednak nie pokrywa kosztów związanych z jego używaniem – skoro jest dodatkowo opodatkowana. Konieczność korzystania z własnego samochodu jest zatem dla takich osób dodatkowym obciążeniem finansowym, traktowanym przez pracowników jako wymóg „dopłacania” do narzędzia pracy ” – czytamy w piśmie RPO.

Biuro rzecznika podaje, że skargę wniosła pielęgniarka środowiskowa, która dojeżdża do pacjentów swoim samochodem. Podkreślała ona, że kwota „kilometrówki” nie była aktualizowana od 2007 r., więc przy obecnych cenach paliwa jest ona nieadekwatna do realiów. Pielęgniarka stwierdziła, że zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych nie powinien być opodatkowany, ponieważ nie stanowi on dochodu pracownika.

RPO zauważa, że niektóre grupy zawodowe nie mają określonego limitu kilometrów. Marcin Wiącek uważa, że MF powinno ustosunkować się do problemu i wyjaśnić wątpliwości dotyczące tego, czy zwrot kosztów używania prywatnego pojazdu do celów służbowych ma charakter przychodowy i powinien być opodatkowany oraz czy jest faktyczną korzyścią dla pracownika.

Skarżąca się pielęgniarka zauważyła bowiem, że nie jest przewidziana żadna rekompensata za pozostałe koszty używania prywatnego pojazdu do celów służbowych, takie jak np. obowiązkowy jego przegląd techniczny, ubezpieczenie, naprawy, kupno oleju itp.

Marcin Wiącek przypomina dyrektorowi z MF, że w październiku 2022 r. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Resort zaproponował zmianę wysokości stawek za kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania przez pracowników pojazdów prywatnych do celów służbowych. Obecnie trwają konsultacje publiczne projektu. RPO pyta dyrektora Jarosława Szatańskiego, czy ten projekt zmiany wysokości stawek za kilometr przebiegu pojazdu uzyska akceptację MF.

Jeżeli tak się stanie, zmniejszą się koszty używania aut prywatnych do celów służbowych.

Previous Article

Przekręt w miejscu pracy? Zadzwonisz do PIP?

Next Article

Stellis zagra w europejskiej lidze cyfryzacji sportu. W ekspansji może pomóc inwestor

You might be interested in …

Briefing kredytowy dla Polski i krajów UE

Kredyt jest ważnym czynnikiem napędowym w gospodarce, a jego zmiany mają istotny wpływ na inflację oraz koniunkturę. Zmiany w zadłużenia sektor prywatnego – gospodarstw domowych i firm – można nawet traktować jako wskaźnik wyprzedzający wobec […]

Skąd bierze się odporność przemysłu

Produkcja przemysłowa jest jednym z najważniejszych składowych gospodarczego krajobrazu, dlatego znajduje się wśród 20 wskaźników, które analizujemy regularnie dla czterech gospodarek – Polski, Niemiec, USA oraz Chin (dane dla wszystkich wskaźników są dostępne do pobrania […]