Rząd zdecydował w sprawie nowego systemu wsparcia dla odbiorców ciepła

Ograniczenia wzrostu cen dostawy ciepła

Kancelaria premiera poinformowała, że przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje ograniczenie wzrostu ceny netto dostawy ciepła dla odbiorców w danym systemie ciepłowniczym do 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r.

W przypadku większego wzrostu cen, przedsiębiorstwo ciepłownicze otrzyma odpowiednie wyrównanie, aby odbiorcy nie zapłacili więcej.

— W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie dodatkowemu ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła — podkreśla Kancelaria Premiera.

Co obejmie nowy system?

System obejmie gospodarstwa domowe oraz instytucje użyteczności publicznej, takie jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola. Projekt zakłada też, że w ciągu 10 dni od wejścia w życie ustawy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i opublikuje maksymalną cenę netto dostawy ciepła, określoną odrębnie dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego, które posiada koncesję i wykonuje działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą ciepła. Przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 lutego 2023 r. i wtedy też zacznie obowiązywać nowy system wsparcia.

Minister Anna Moskwa o przyjętym projekcie

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w swoim wpisie na Twitterze zwróciła uwagę, że przyjęte przez rząd nowe rozwiązania mocniej ograniczą podwyżki cen ciepła dla obywateli.

— Nowe ceny maksymalne będą ustalane w oparciu o cenę z 09.2022 r., powiększoną o maksymalny ustalony wzrost w ustawie. Liczymy teraz na szybkie procedowanie nowych przepisów przez Sejm — dodała minister.

Obecne przepisy

Obowiązujące obecnie przepisy w obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego przewidują dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła – tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą – na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

RB

Czytaj dalej:

Previous Article

Żabka wypływa na pozasklepowe wody

Next Article

Fuzja Orlenu z Lotosem. Czesi i Litwini zainteresowani

You might be interested in …

Podła notka o starości, a komentować nie wolno

Zauważyłem nową wyjątkowo podłą notkę: “Prezydent USA na kolanach. Upadek Bidena może go słono kosztować”. Wygląda też to tak, że administracja wyłączyła możliwość komentowania tej notki. Autor notki ogólnie wyraża przekonanie, że seniorzy są w […]

Upiór PRL broni się jeszcze…

Kolejna próba pozbycia się zależności krępujących politykę polska, rozwój państwa polskiego. Teraz chodzi o utworzenie komisji państwowej, która ma ujawnić wpływy moskiewskie w III Rzeczypospolitej. Jak diabeł oświeconej wody boją się tego wszyscy beneficjenci konszachtów […]