Rząd chce zamrozić ceny m.in. prądu w 2024 r.

W poniedziałek w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych rady Ministrów zamieszczono informację o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw.

“Proponowane w zmianie ustawy przedłużenie funkcjonowania mechanizmów osłonowych oddziałuje na jedną z najbardziej podstawowych potrzeb współczesnych społeczeństw, jaką jest dostęp do nośników energii. Przygotowane w projekcie ustawy rozwiązania zapewnią w 2024 r. ochronę szerokiej grupy beneficjentów przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy zdolnością finansową gospodarstw domowych, cenami nośników energii na rynkach a łącznymi kosztami systemu wsparcia obciążających budżet państwa” – podkreślono w wykazie.

Dodano, że projekt przewiduje “zmodyfikowaną kontynuacją dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstw domowych (np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe, lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania)”.

Projektowana ustawa zakłada m.in. “mrożenie” cen i stawek opłat dystrybucyjnych oraz obowiązek stosowania w rozliczeniach w roku 2024 z odbiorcami w gospodarstwach domowych przez przedsiębiorstwa energetyczne cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na rok 2022 dla tych przedsiębiorstw, w zakresie określonego limitu.

Z wykazu wynika ponadto, że utrzymane miałyby zostać limity zużycia prądu uprawniające do tańszej energii.

Dodano, że maksymalna cena energii miałby zastosowanie również wobec tzw. odbiorców wrażliwych, dla samorządów, sektora MŚP i wyniosłaby 693 zł/MWh. “Cena maksymalna 693 zł/MWh będzie również miała zastosowanie do rozliczeń dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu przez nich ustawowych limitów” – dodano.

Previous Article

CBRE: prawie połowa przestrzeni handlowej powstaje w małych miastach

Next Article

Xiaomi odnotowało pierwszy wzrost przychodów od prawie dwóch lat

You might be interested in …

Raportowanie pozafinansowe: obowiązek coraz bliżej

Unijna regulacja dotycząca raportowania niefinansowego nakłada na firmy obowiązek analizowania zagadnień ESG (ang. Environmental, Social, Governance). Wymaga ujawniania wielu danych ilościowych i jakościowych. Przedsiębiorcy będą musieli przedstawić analizy i dokumentacje wpływu aspektów ESG na możliwości […]

Branża reklamowa tonie w długach

Firmy reklamowe mają mniej zleceń i coraz więcej niespłaconych należności. Już teraz zalegają z zapłatą 118,6 mln zł. Nieuczciwi kontrahenci są im winni jeszcze więcej – ponad 125 mln zł. Przeczytaj artykuł i dowiedz się: […]