Przed jakimi wyzwaniami stoją firmy rodzinne

Polskie firmy rodzinne dobrze radzą sobie z kryzysem. W ciągu roku aż 88 proc. z nich zwiększyło sprzedaż, a tylko 5 proc. odnotowało w tym zakresie spadek – wynika z polskiej edycji globalnego Badania Firm Rodzinnych “Family Business Survey 2023” opracowanej przez PwC Polska. Dla porównania: w skali globalnej 71 proc. familijnych biznesów odnotowało wzrost, a 8 proc. spadek sprzedaży.

Priorytety: ekspansja i innowacje

Jednocześnie aż 93 proc. przedstawicieli polskich firm familijnych deklaruje, że ma jasno określony cel biznesowy (globalna średnia to 79 proc.). Niestety, wielu przyznaje, że nie podjęło koniecznych działań w celu jego osiągnięcia, np. nie spisali go ani nie zakomunikowali go poza organizacją.

Niezbędne elementy:

Niezbędne elementy:

Sukces firm rodzinnych zależy od wielu czynników, ale jego fundamentem jest zaufanie i jakość relacji. A do inwestycji w zaufanie niezbędne jest zaangażowanie się w trzy kluczowe obszary: transformację cyfrową, ESG oraz kwestie pracownicze – podkreśla Krzysztof Sieczkowski, partner PwC Polska i lider Praktyki Polskich Firm Prywatnych.

antoniloskot.com

Jakie główne priorytety stawiają sobie polskie firmy rodzinne na najbliższe dwa lata? Ich celem są najczęściej: ekspansja na nowe rynki lub segmenty klientów (78 proc.), zwiększenie inwestycji w innowacje oraz badania i rozwój (57 proc.) oraz wprowadzenie nowych produktów i usług (55 proc.). Znaczny odsetek planuje także zwiększenie kompetencji cyfrowych (48 proc.).

Co ciekawe, aż 88 proc. polskich przedsiębiorców rodzinnych spodziewa się wzrostu w ciągu kolejnych dwóch lat – globalnie odsetek ten wynosi 77 proc.

– To ambitne, ale jednocześnie bardzo realne założenia. Przytoczone dane pokazują, jak dobrze polskie firmy rodzinne opanowały zdolność radzenia sobie z kryzysem. Pandemia COVID, zakłócenia w łańcuchach dostaw, wojna w Ukrainie czy wysoka inflacja pokazały, w jak trudnym, zmiennym i wymagającym otoczeniu funkcjonujemy, a badanie wskazuje, że firmy rodzinne bardzo często radzą sobie z wyzwaniami lepiej niż pozostałe segmenty gospodarki – mówi Krzysztof Sieczkowski, partner PwC Polska i lider Praktyki Polskich Firm Prywatnych.

Przedstawiciele polskich firm rodzinnych częściej niż ich koledzy z innych krajów uważają, że są one bardzo zaawansowane w niektórych obszarach, np. jeśli chodzi o zdolność dostosowania się, szybkiego podejmowania decyzji i wdrażania wewnętrznych procedur, za pomocą których pracownicy mogą odwoływać się od decyzji zarządu lub je kwestionować.

– Jak wskazują wyniki przeprowadzonych ankiet, aż 73 proc. polskich firm rodzinnych wdrożyło pewien rodzaj strategii zarządzania – i to niewątpliwie jest pozytywna informacja. Natomiast patrząc na szczegółowe wyniki, już tylko 10 proc. posiada statut lub protokół rodzinny w postaci konstytucji rodzinnej. Pozytywnym akcentem jest też coraz powszechniejsze zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci w drodze testamentu – mówi Piotr Woźniakiewicz, partner PwC Polska i lider zespołu ds. planowania sukcesji.

Konieczna cyfryzacja

Polscy przedsiębiorcy są świadomi tego, że niektóre elementy ich działalności wciąż wymagają poprawy. I tak tylko 35 proc. respondentów jest zdania, że ich firma ma solidne kompetencje cyfrowe. Globalna średnia wynosi w tym przypadku 42 proc. Podobnie jest w temacie ESG. Tylko 10 proc. przedstawicieli polskich biznesów rodzinnych przyznaje, że poświęca mu „bardzo dużo” uwagi. Tymczasem ESG to obszar, na który coraz bardziej zwracają uwagę inwestorzy i kontrahenci.

O tym, jakie są największe wyzwania stojące przed firmami familijnymi i jak przedsiębiorcy mogą radzić sobie z nimi radzić, będzie mowa podczas III Forum na Wzgórzach – Biznes Rodzinny, które odbędzie się 1-2 czerwca pod Ostródą. Eksperci i praktycy powiedzą m.in. o tym, jak przygotować bezpieczną sukcesję i w czym może pomóc firmom fundacja rodzinna. Organizatorem wydarzenia jest „Puls Biznesu”.

Previous Article

Strukturalna zmiana pcha w górę japońskie akcje

Next Article

Najczęstsze zagrożenia zdrowotne w handlu

You might be interested in …

Dziwy na rynku mieszkaniowym w USA

Rynek nieruchomości jest zwierzęciem poruszającym się na stopach procentowych. Rośnie, gdy stopy są niskie i zwalnia, gdy są wysokie. Tak to przynajmniej z grubsza działało przez poprzednie pół wieku. Gdy Rezerwa Federalna cięła stopy, aby […]