Prognozy makro Deutsche Banku

Deutsche Bank zakłada, że globalny wzrost gospodarczy w 2024 r. wyniesie 2,7 proc. Mimo że będzie to wynik słabszy niż tegoroczny (prognoza dla wzrostu PKB w 2023 r. to 3 proc.), inwestorzy powinni być zadowoleni, gdyż biorąc pod uwagę problemy największych gospodarek świata i liczne napięcia na arenie międzynarodowej, mogłoby być znacznie gorzej.

Stany Zjednoczone

Scenariusz bazowy to lekka recesję gospodarczą w USA w I kwartale 2024 r. Inflacja nieco odpuściła, ale jej dalszy spadek może być trudniejszy do osiągnięcia, ponieważ ceny w niektórych branżach (ochrona zdrowia, motoryzacja) utrzymują się na dotychczasowym poziomie. Rynek pracy zmierza ku równowadze, ale konieczne będzie jego dalsze schłodzenie przy spadającej inflacji, aby była jakakolwiek szansa na miękkie lądowanie gospodarki.

Europa

Jeżeli prognozy się sprawdzą i państwa strefy euro wejdą w lekką recesję techniczną w II połowie 2023, odbudowa ich gospodarek i powrót na trajektorię wzrostu nastąpi dopiero w pod koniec 2024 r. Konieczny będzie nie tylko spadek stóp EBC, ale też przebudzenie gospodarki USA. Inflacja jest wysoko, ale zaczyna spadać stosunkowo szybko, ze względu na efekt bazy związany z zeszłorocznymi podwyższonymi cenami energii. Mimo to droga do celu inflacyjnego 2 proc. może być wyboista, ze względu na widoczny, opóźniony wzrost płac.

Niemcy

Po technicznej recesji zimą 2022/2023 liczono na odbicie gospodarcze, które mocno zawiodło. Konsumenci są bardzo ostrożni, przez co PKB w 2023 r. spadnie o 0,5 proc. To nie wróży dobrze na 2024 r., mimo że inflacja zasadnicza mocno hamuje. Wszystko przez to, że inflacja bazowa jest lepka, a średnioterminowe oczekiwania wobec niej podskoczyły i są na podwyższonym poziomie, co ma dalszy negatywny wpływ na zachowania konsumenckie. Mimo wszystko Deutsche Bank liczy na poprawę nastrojów w II połowie 2024 r., co pozwoli gospodarce Niemiec zaliczyć wzrost PKB na poziomie 0,3 proc.

Chiny

Najgorsze jest już za Państwem Środka, bo aktywność gospodarcza zaliczyła dołek w sierpniu 2023 r. Polityka fiskalna wspiera przebudzenie, podobnie jak polityka monetarna. Rynek pracy jednak nadal musi się poprawić, podobnie jak sprzedaż nieruchomości. Mimo nowych sprzyjających regulacji sytuacja na rynku nieruchomości jest niepewna. Jeżeli jego słabość się utrzyma, spowoduje zubożenie gospodarstw domowych i kryzys w wielu sektorach gospodarczych. Ekonomiści niemieckiego banku przewidują, że wzrost PKB Chin w 2024 r. wyniesie 4,7 proc. (aktualna prognoza na 2023 r. to 5,1 proc.).

Rynki wschodzące

Banki centralne państw zaliczanych do grupy wschodzących są relatywnie gołębie. Mają jednak dylemat, co wspierać: walutę czy wzrost gospodarczy. Doskwierają im mocny dolar, wzrost cen energii i żywności oraz trudna sytuacja geopolityczna. Wszystko wskazuje na to, że amerykańska waluta osłabnie, ale pozostałe problemy nie miną. Najlepiej sytuacja wygląda w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie dokonano już pierwszych obniżek stóp, które pobudzą wzrost gospodarczy. Prognozę komplikują jednak konflikty zbrojne, które mogą generalnie odstraszać inwestorów od rynków wschodzących na rzecz rozwiniętych, uważanych za bezpieczne.

Previous Article

Bezpłatna pomoc w rozwoju MŚP

Next Article

Optymizm drzewiarzy, spokój energetyków

You might be interested in …

Fundacje rodzinne coraz bliżej

Po latach prac nad przepisami umożliwiającymi założenie w Polsce fundacji rodzinnej rodzimi przedsiębiorcy już niebawem będą mogli z nich korzystać. 22 maja wejdzie w życie ustawa o takim podmiocie – długo wyczekiwana przez nestorów firm […]