Produkcja przemysłowa na Węgrzech przedłuża spadkową serię

Według finalnych danych węgierskiego urzędu statystycznego, we wrześniu 2023 r. produkcja przemysłowa zmniejszyła się aż o 7,3 proc. w ujęciu rocznym. Odczyt pokrył się z wstępnym szacunkiem, jednak zdynamizował zniżkę ze spadku o 5,3 proc. w sierpniu.

Nieco optymistycznej wygląda sytuacja w ujęciu miesięcznym. W tym przypadku produkcja wzrosła o 1,2 proc. wobec spadku o 2,4 proc. w sierpniu.

Produkcja spadła w większości podsekcji produkcyjnych, szczególnie w przemyśle gumowym i tworzywach sztucznych oraz innych niemetalicznych produktach mineralnych (-21,6 proc) oraz komputerach, produktach elektronicznych i optycznych (-18,2 proc.). Wzrósł natomiast wolumen największej produkcji ciężarowej sprzętu transportowego (o 1,2 proc.) i sprzętu elektrycznego (o 2 proc.).

Tymczasem produkcja budowlana we wrześniu spadła o 6 proc. rok do roku, po zrewidowanym w dół spadku o 0,1 proc. w sierpniu. Był to drugi z rzędu miesiąc spadku produkcji w budownictwie na skutek spadku aktywności budowlanej (-9,5 proc.).

W ujęciu miesięcznym skorygowanym sezonowo i kalendarzowo, produkcja budowlano-montażowa spadła o 1,8 proc. po spadku o 5 proc. w poprzednim miesiącu.

Previous Article

Legia i Lech podały sobie ręce. Hit Ekstraklasy nie porwał publiczności

Next Article

Warszawa spali 300 tys. ton śmieci rocznie

You might be interested in …

PFR dokapitalizował Pesę

W bydgoskiej Pesie, produkującej pojazdy kolejowe i tramwaje, rozgrywają się spektakularne roszady kapitałowe. Pierwsze skrzypce gra w nich właściciel, czyli Polski Fundusz Rozwoju (PFR). – W ostatnich latach Pesa przechodziła proces restrukturyzacji. Udało nam się […]