Polacy mają tego dość. Te dane pokazują, jak bardzo

Połowa Polaków chciałoby półrocznej przerwy w pracy. Prawie 70 proc. Polaków chce osiągnąć zawodowy sukces, ale jednocześnie dwie trzecie podkreśla potrzebę elastyczności dla zachowania lepszego balansu w życiu.

Połowa Polaków chciałaby sześciomiesięcznej przerwy od pracy

Na pytanie, czy przydałaby się 6-miesięczna przerwa od pracy, 22 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie się zgadzam”, 30 proc. odparło „raczej się zgadzam”, 13 proc. udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie się nie zgadzam”, a 35 proc. – „raczej się nie zgadzam”.

Badanie pokazało, że przerwy w pracy chcemy wykorzystać dla samych siebie. Na pytanie, do czego przydałaby się 6-miesięczna przerwa w pracy, 67 proc. odparło „naładować baterie”, 39 proc. – „aby spędzić czas z bliskimi”, 35 proc. – „by odkrywać świat”, 26 proc. – chce „wypróbować, zrobić coś innego”, a 21 proc. – poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Kolejne 15 proc. – długą przerwę w pracy wykorzystałoby do opieki nad rodziną, 10 proc. – założyłby w tym czasie własną firmę”, 5 proc. zostałoby wolontariuszem, a 2 proc. nie miało pomysłu. Takie dane przynosi raport Nationale-Nederlanden „Długie jutro”.

Polacy chcą sukcesu zawodowego, ale…

Zgodnie z wynikami raportu, blisko jedna trzecia ankietowanych deklaruje, że pracuje powyżej 40 godzin tygodniowo, co oznacza, że narażają się na ryzyko wypalenia zawodowego. Z drugiej strony prawie jedna piąta przeznacza na pracę mniej niż 30 godzin tygodniowo, co wpisuje się w rosnący trend pracy na część etatu. Jednocześnie, Polacy chcą sukcesu zawodowego. Prawie 70 proc. z nich podkreśla wagę rozwoju kariery skoncentrowanego na awansie i wyższych dochodach. Ponadto, wyraźnie widać zapotrzebowanie na bardziej elastyczny model pracy, który umożliwiłby równoważenie obowiązków prywatnych i zawodowych” – podano. Z badania wynika, że dwie trzecie ankietowanych uważa, iż taka elastyczność jest niezbędna dla ich stabilizacji i komfortu. Równocześnie 48 proc. badanych jest przekonanych, że pracodawca odpowiednio inwestuje w ich przyszłość.

Pracownicy coraz śmielej wyrażają oczekiwania wobec swoich pracodawców, oczekując wsparcia w planowaniu kariery. Nasz raport wskazuje, że za potrzebami pracowników idzie równocześnie troska o ich zdrowie psychiczne. Dlatego pracodawcy coraz częściej decydują się na wprowadzenie elastycznego czasu pracy, hybrydowego modelu czy dodatku do ubezpieczeń grupowych, zapewniającego opiekę psychologiczną i psychiatryczną

– podkreśla Anna Kwiatkowska z Nationale-Nederlanden.

Polacy są w czołówce najbardziej zapracowanych narodów Europy

Polska, razem z Holandią, jest na piątym miejscu z ponad połową osób deklarujących potrzebę półrocznego urlopu. Najchętniej skorzystaliby z niej Hiszpanie (57 proc.) i Rumunii (56 proc.). Z kolei najmniejszy odsetek osób potrzebujących takiej przerwy odnotowano wśród Czechów – nieco ponad jedna piąta obywateli tego kraju wyraziła zainteresowanie taką możliwością. I trudno się dziwić, że chcemy odpoczywać, bo Polacy są w czołówce najbardziej zapracowanych narodów Europy. Według danych Eurostat więcej od nas pracują tylko Grecy. W Grecji tydzień pracy osób w wieku 20–64 lat wynosił 41 godzin. Grecy nie uchodzą za zbyt pracowitych, a jednak zajęli pierwsze miejsce. Drugą lokatę wywalczyła Polska ze średnim czasem pracy w ciągu 40,4 godziny. Na podium znalazła się również Rumunia, w której średni tydzień pracy w tych krajach trwa 40,2 godziny.

Warto zestawić te dane ze średnią unijną, która wynosi 37,5 godziny. Najkrótszy średni czas pracy w tygodniu zarejestrowano w Holandii, gdzie było to zaledwie 33,2 godzin. Drugi najniższy wynik „wypracowały” Niemcy. Nasi sąsiedzi zza Odry przeciętnie pracują 35,3 godziny w tygodniu. W Danii to jeszcze mniej, bo tylko 35,4 godziny. Średni czas pracy był wysoki także w Portugalii (39,9) i Czechach (39,8) W czołówce znajdziemy również takie kraje jak Chorwacja, Węgry, Słowacja, Słowenia oraz Cypr. We wszystkich wspomnianych krajach średni czas pracy wynosił 39,6 godziny. W czołówce znajdziemy także takie kraje jak Austria (36 godzin), Finlandia (36,2 godziny) czy Irlandię (36,9 godziny). Eurostat sprawdził również, jak średni czas pracy wygląda w niektórych państwach nienależących do UE. Norwegowie spędzają w pracy średnio 35,5 godziny a Szwajcarzy 36 godzin. Liderem jest Serbia. Średni czas pracy w tygodniu wynosi tam aż 43,3 godziny.

Tomasz Wypych

Źródło zdjęcia: Połowa Polaków chciałaby sześciomiesięcznej przerwy od pracy. Fot. Pixabay

Czytaj dalej:

Previous Article

Tragedia polskich firm. Najbardziej zagrożone małe i średnie przedsiębiorstwa

Next Article

Skandal w reprezentacji Czech. Przed ważnym starciem stracili trzech zawodników

You might be interested in …