Plagiat tekstu – czego może żądać poszkodowana firma

Przeprosiny, zadośćuczynienie, a nawet kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 3. Jakie jeszcze mogą być skutki przypisywania sobie autorstwa cudzych treści?

W wielu branżach trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego promowanie bez obecności w internecie. Aby wykorzystać ją maksymalnie do rozwoju firmy, przedsiębiorcy decydują się na e-marketing. Wśród podejmowanych przez nich działań promocyjnych wymienić można reklamę usług na firmowej stronie internetowej. W tym celu firmy zamieszczają na swoich witrynach perswazyjne informacje handlowe, a coraz częściej również teksty blogowe. Jednak wraz z udostępnieniem treści na stronie internetowej pojawia się ryzyko wykorzystania ich przez inne podmioty.

Kopiowanie cudzych tekstów

Powielanie treści stworzonych przez inną osobę z przypisywaniem sobie ich autorstwa lub bez wskazania autora jest plagiatem. Wymienić można kilka jego rodzajów. Występuje plagiat jawny, który polega na przejęciu cudzego utworu i podpisanie go własnym nazwiskiem, oraz ukryty – gdy autor nie zostaje w ogóle podany. Plagiat może być całkowity – dochodzi do niego po przejęciu całej twórczości innego podmiotu, oraz częściowy, kiedy ma miejsce przejęcie autorstwa części dzieł.

Przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że nikt nie może zamieszczać należących do nich tekstów na innych witrynach internetowych bez wskazania autora lub uzyskania uprzednio jego zgody. Powielanie treści narusza przepisy prawa autorskiego, wpływa negatywnie na wizerunek marki i odbija się niekorzystnie na rankingu strony firmowej w wyszukiwarce Google, dlatego przedsiębiorcy powinni dbać o swoje prawa i walczyć z tym procederem. Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Szczecinie w uzasadnieniu do wyroku z 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 218/18), “utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności”.

Konsekwencje

Przedsiębiorca będący autorem treści powinien przede wszystkim żądać zaniechania udostępniania ich przez inną osobę. Poza tym może domagać się, aby sprawca złożył publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Za plagiat można ponieść również karę finansową. Jak wynika z treści art. 78 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, “jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny”.

Plagiat jest przestępstwem, za które sprawca ponosi odpowiedzialność wskazaną przez ustawodawcę w art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodne z nim: „kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.

© ℗

Previous Article

Po trzech latach Chiny otworzyły granice, ostatecznie kończąc z polityką „zero covid”

Next Article

Przekręt w miejscu pracy? Zadzwonisz do PIP?

You might be interested in …

Podaż nie oddaje inicjatywy na europejskim rynku akcji

Nastroje na rynkach akcji psuje cały czas niepewność dotycząca sytuacji w Izraelu i strach, że spodziewane wejście izraelskiego wojska do Strefy Gazy może spowodować rozszerzenie konfliktu na cały region. Dodatkowo do kupowania akcji zniechęca dalszy […]