PIE: dodatni bilans handlowy to przede wszystkim efekt spadku importu

W piątek Główny Urząd Statystyczny podał dane o wynikach handlu zagranicznego po 9 miesiącach 2023 r. Wynika z nich, że wartość eksportu w tym okresie sięgnęła 262,2 mld euro (wzrost o 3 proc. w stosunku do 9 miesięcy 2022 r.), wartość importu 252,7 mld euro (spadek o 6,4 proc.), a nadwyżka w tym okresie sięgnęła 9,5 mld euro.

“Dodatni bilans handlowy Polski to efekt przede wszystkim znacznego spadku wartości importu przy wzroście wartości eksportu” – ocenił w komentarzu do danych GUS kierownik zespołu gospodarki światowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marek Wąsiński.

“Największy wpływ na wyniki polskiego handlu miały spadek importu o ponad 6 proc. Było to związane z jednej strony ze znacznym osłabieniem złotego pod koniec 2022 r., co oddziaływało przede wszystkim na początku roku, z drugiej strony – koniunkturą światową i znacznym spadkiem popytu na dobra pośrednie w działalności firm (także w wyniku poczynionych w 2022 r. zapasów) oraz na skutek inflacji obniżającej konsumpcję” – dodał ekonomista.

Wskazał także, że na wzrost eksportu dominujący wpływ miały ceny, jako że wolumen eksportu w ciągu pół roku spadł o 0,3 proc. Zastrzegł jednocześnie, że tempo wzrostu cen w handlu międzynarodowym wyraźnie spowolniło – w okresie styczeń-lipiec 2023 r. ceny wzrosły zaledwie o 3,3 proc. w ujęciu rocznym w eksporcie i o 2 proc. w imporcie.

“Ceny nie będą wobec tego dalej napędzać wzrostu polskiego eksportu. Co więcej, aprecjacja złotego w IV kw. może doprowadzić do nieopłacalności części eksportu a przede wszystkim – spadku jego konkurencyjności” – prognozuje ekonomista PIE.

W komentarzu wskazał, że polski eksport rósł zwłaszcza w przypadku państw rozwijających się – na tym kierunku odnotowano 9-proc. wzrost wartości polskiego eksportu w porównaniu z niecałymi 2 proc. wzrostu wartości eksportu do państw rozwiniętych, w tym 1,3 proc. do UE.

“Utrzymująca się stagnacja niemieckiej gospodarki dodatkowo będzie mogła osłabić polski eksport. Z kolei import z państw rozwijających się spadł 3,3 proc., co wpłynęło na zmniejszenie ujemnego bilansu z tą grupą państw. Najsilniejsze spadki eksport odnotował w handlu w regionie – ze Słowacją o 5 proc. i Czechami o 2 proc. Z kolei w imporcie największą zmianę odnotowano z Chinami – spadek importu z Chin o niemal 13 proc. na co wpływ mogą mieć m.in. zmiany światowych łańcuchów dostaw” – stwierdził Marek Wąsiński.

Previous Article

Na rynkach akcji w Europie zdecydowana przewaga popytu

Next Article

Minister rozwoju: widzimy tendencję spadkową składanych wniosków na bezpieczny kredyt 2 proc.

You might be interested in …

Metinvest produkuje wabiki na Rosjan

opublikowano: 2023-08-25 13:50 Ukraińska grupa uruchomiła produkcję konstrukcji, które replikują wygląd stacji radarowych i elementów artyleryjskich. Agresor traci na ich zniszczenie drogą amunicję. Przeczytaj artykuł i dowiedz się: ile replik sprzętu obronnego wykonał Metinvest jakiej pomocy […]

Dotacje wesprą firmy z problemami

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór dotacyjny „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”, finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Granty wesprą przedsiębiorców w dostosowaniu ich firm do dynamicznych zmian na rynku pracy. […]

Zamiary Fedu trudno odczytać

Wkrótce rocznica pierwszej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że w danych powinno być już widać jej efekty. Gdy tempo wzrostu inflacji pod koniec ubiegłego roku zaczęło spadać, a równolegle spadła liczba nowych […]