Ostatni dzwonek na dotacje z ZUS

Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na zgłaszanie się do udziału w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmagania mają na celu także wybór projektów, które prowadzą do zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, a także zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Wnioski należy składać do 18 maja.

Dla kogo wsparcie

Udział w konkursie mogą wziąć płatnicy składek, którzy nie mają zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Przedsiębiorstwo, który składa wniosek, nie może znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub układowego z wierzycielem. Nie można też ubiegać się o kolejne dofinansowanie przed upływem trzech lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniej dotacji lub od dnia zwrotu pieniędzy, do którego płatnik został zobowiązany.

Uczestnicy konkursu mogą zdobyć dofinansowanie w wysokości 80 proc. wartości projektu – maksymalnie 300 tys. zł (w tym 299 tys. zł na działania inwestycyjne i 1 tys. zł na doradztwo). Natomiast minimalne wsparcie w programie to 10 tys. zł. W puli konkursu jest 100 mln zł. Planowane projekty mają być realizowane w 2024 r.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy wypełnić odpowiedni wniosek i dołączyć do niego dokumentację, a następnie przesłać go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem strony www.zus.pl/prewencja, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Na co dofinansowanie

Dofinansowanie z ZUS można przeznaczyć m.in. na działania dotyczące bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy. Firmy mogą sfinansować zakup urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym. Wsparcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmuje również oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochronę przed promieniowaniem optycznym, energią elektryczną i elektrycznością̨ statyczną.

To nie wszystkie projekty, które można dofinansować za pieniądze z konkursu. Dotacje pokryją zakup urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze oraz mechanicznej wentylacji powietrza. Ponadto dofinansowanie można przeznaczyć na sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach wykonywania zadań.

Wyniki konkursu ZUS ogłosi do końca roku.

Więcej informacji

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie:

www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/

Previous Article

Spotkania B2B dla start-upów

Next Article

Producenci zapłacą za czyste plaże, parki i lasy

You might be interested in …

Ruszyło pierwsze centrum danych Data4

W Jawczycach pod Warszawą otwarto pierwsze centrum danych francuskiego operatora i inwestora w tym segmencie. Obiekt o mocy 8 MW jest już w fazie rozruchu i zajmuje ponad 2,2 tys. m kw. powierzchni netto, czyli […]

Sygnalista dostał 279 mln USD za ujawnienie korupcji w Ericssonie

opublikowano: dzisiaj, 26-05-2023, 09:28 Marek Druś Posłuchaj Rekordowe 279 mln USD, przyznane w maju przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) sygnaliście, dotyczyło ujawnienia korupcji w szwedzkiej spółce telekomunikacyjnej Ericsson, informuje Reuters powołując się na doniesienia The Wall […]