Od nowego roku wyższe kryteria dochodowe w programie

Od nowego roku obowiązują wyższe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy z programu “Posiłek w szkole i w domu”. “Zmiany pozwolą zapewnić wsparcie m.in. w formie posiłku i produktów żywnościowych, większej grupie osób” – podkreśla minister rodziny Marlena Maląg.

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Zgodnie z uchwałą pomoc w ramach programu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza: 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł) i 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł).

Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

“Zmiany te pozwolą zapewnić szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy w formie m.in. posiłku, produktów żywnościowych czy świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Dodatkowo program dofinansuje dowóz posiłków osobom niewychodzącym z domu ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność, które same nie są w stanie posiłku przygotować. Osoby te bardzo często zgłaszają się po pomoc żywnościową” – wskazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Ogólna kwota środków z budżetu państwa przewidziana w całym okresie realizacji programu to 2,75 mld zł – 550 mln zł rocznie.

© ℗

Podpis: PAP

Previous Article

Komercjalizacja PPL i włączenie go do grupy CPK – jedne z najważniejszych wyzwań

Next Article

Ekspertka PISM: Orban stoi przed największym wyzwaniem w historii swoich rządów

You might be interested in …

Suwałki bez dostawcy prądu na 2023 rok

Żaden z dostawców prądu nie zgłosił się do trzech przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Suwałki (Podlaskie) na obsługę miejskich instytucji w 2023 roku. Miasto tworzy grupę zakupową, która liczy 50 członków. Magistrat poinformował, że trzeci przetarg nie spowodował jego rozstrzygnięcia, […]

Pareidolia na prąd

Inżynierowie Hyundaia wykazali się nie lada odwagą. Cokolwiek by sądzić o elektromobilności, trzeba przyznać, że Ioniq 6 jest jednym z najoryginalniejszych aut na rynku. I to nie tylko elektryków. Pozycjonowanie: Ioniq 6 ma 4855 mm długości, co oznacza, że jest o 220 […]