Od 1 stycznia wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa

Adobe Stock

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Rząd zdecydował, że na początku 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł brutto, a od 1 lipca wyniesie 3600 zł. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w przyszłym roku wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że wynagrodzenie minimalne odgrywa dużą rolę w ograniczaniu ubóstwa i zmniejszaniu nierówności dochodowych oraz chroni pracowników przed wykonywaniem pracy po niższych stawkach.

“Tak znacząca podwyżka minimalnego wynagrodzenia jest również konieczna, aby uchronić uboższe warstwy społeczeństwa przed poniesieniem nieproporcjonalnie zawyżonego kosztu trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej z powodu wywołanej przez Rosję wojny w sąsiedniej Ukrainie znalazła się Polska i Europa” – zaznacza szefowa resortu rodziny Marlena Maląg.

Ministerstwo podało, że w efekcie od stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 r., a od lipca 2023 r. – 51,9 proc.

Według szacunków resortu, od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 19,6 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2022 r. Z kolei w porównaniu do 2015 r. płaca minimalna wzrośnie o 105,7 proc. W 2015 r. wynosiła ona bowiem 1750 zł.

Od nowego roku, wraz z płacą minimalną, wzrosną też inne świadczenia obliczane na jej podstawie, m.in. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój, odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

Previous Article

Spadek amerykańskich akcji. S&P 500 zamyka najgorszy rok od 2008 r.

Next Article

D.Obajtek: w styczniu wygasa kontrakt długoterminowy Orlenu na rosyjską ropę, którego nie przedłużymy

You might be interested in …

Na europejski rynek akcji wrócił optymizm, rekordowy DAX

Powrót optymizmu na europejski rynek akcji to zasługa głównie Isabel Schnabel z zarządu Europejskiego Banku Centralnego. Niespodziewanie zmieniła stanowisko z „jastrzębiego” na „gołębie” twierdząc, że stopy procentowe już nie wzrosną dzięki „nadzwyczajnemu” spadkowi inflacji. Wzmocniło […]

26 XII nie będzie standardowych przelewów międzybankowych

W drugi dzień świąt, w poniedziałek, 26 grudnia system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, będzie miał przerwę w standardowym funkcjonowaniu – przypomina Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego […]