Nowy członek w radzie nadzorczej PKN Orlen. To postać znana z Polskiego Radia

“PKN Orlen informuje, że 11 stycznia 2023 r. Minister Aktywów Państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 1 statutu spółki, powołał panią Janinę Goss do składu rady nadzorczej PKN Orlen” – podał koncern.

Janina Goss powołana do rady nadzorczej PKN Orlen

Janina Goss jest radcą prawnym, absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1990-2003 była członkinią Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, a od 1991 do 2003 r. – radcą prawnym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi.

W latach 2009-2010 Janina Goss była członkinią rady nadzorczej Polskiego Radia, a w latach 2006-2009 zasiadała w radzie nadzorczej TVP, pełniąc w tym czasie okresowo funkcję przewodniczącej rady. W 2012 r. została członkinią zarządu firmy Srebrna sp. z o.o.

Jak zaznaczono w środowym komunikacie PKN Orlen, koncern w kolejnym raporcie bieżącym poda informacje o posiadanym przez Janinę Goss wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu jej pracy zawodowej, a także pozostałe dane wymagane przez rozporządzenie Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Dziesięcioosobowy skład rady nadzorczej 

Zgodnie ze statutem PKN Orlen w skład rady nadzorczej spółki wchodzi od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący. Skarb Państwa, reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka rady; pozostałych członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Według statutu PKN Orlen uprawnienie Skarbu Państwa do wyznaczenia członka rady nadzorczej wygasa z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji spółki będących jego własnością.

Przewodniczący rady nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie, natomiast wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez radę nadzorczą z grona pozostałych jej członków.

Jak wynika z danych publikowanych przez PKN Orlen, po powołaniu Janiny Goss skład rady nadzorczej jest dziesięcioosobowy. Zasiadają w niej także: b. minister Skarbu Państwa w latach 2006-2007 i b. prezes spółki w latach 2015-2018 Wojciech Jasiński jako przewodniczący, a także wiceprzewodniczący Andrzej Szumański, sekretarz Anna Wójcik oraz członkowie: Andrzej Kapała, Roman Kusz, Anna Sakowicz-Kacz, Barbara Jarzembowska, Michał Klimaszewski i Jadwiga Lesisz.

Grupa Orlen, po przejęciu PGNiG na początku listopada 2022 r., a wcześniej Grupy Energa i Grupy Lotos, to obecnie największy w Europie Środkowej koncern multienergetyczny i jeden z największych na całym kontynencie europejskim.

MP

Czytaj dalej:

Previous Article

Większość Polaków uważa, że fuzja Lotosu i Orlenu jest dobra dla cen paliw

Next Article

Lech Poznań przekazał dobrą wiadomość. Ważny gracz przedłużył kontrakt

You might be interested in …

Kredyt 550 tys jaka rata?

Kredyt na 550 tysięcy złotych to zobowiązanie finansowe, które można zaciągnąć w instytucji bankowej. Do najpopularniejszych produktów tego rodzaju zalicza się kredyt hipoteczny, który jest zaciągany w celu nabycia nieruchomości. Takie zobowiązanie udaje się również […]

Liga Narodów wreszcie pod rządami Polski!

Ale by się Roman Dmowski ucieszył. No i Amerykanie się w końcu podporządkowali:). A poważnie. Nie było na nas bata w tych finałach. Oglądałem wszystkie trzy mecze. Ten z Brazylią, ten z Japonią i ten […]