Niezależne warsztaty kontra producenci aut

Część branży automotive twierdzi, że koncerny motoryzacyjne ograniczają konkurencję na rynku, reglamentując dostęp do informacji. Domaga się rewolucji w przepisach. Bruksela nie widzi problemu.

Do końca stycznia kraje unijne mają ustosunkować się do propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmian w przepisach MVBER (z ang. motor vehicle block exemption regulation, w Polsce częściej nazywanych GVO, z niemieckiego).

To dzięki tym przepisom możliwe jest m.in. wykonywanie przeglądów i napraw samochodów w niezależnych warsztatach bez utraty gwarancji producenta. Regulacje zapewniają im m.in. dostęp do niezbędnych informacji technicznych od producentów aut.

Obowiązujące obecnie przepisy wygasają w maju. KE, która przyglądała się im przez kilka miesięcy, doszła do wniosku, że nie wymagają głębokich zmian, i chce je wprowadzić na następne pięć lat z kosmetycznymi poprawkami. Zdaniem głównych zainteresowanych, czyli niezależnych serwisów i producentów części, prawo wymaga jednak znacznie dalej idącej reformy, bo nie nadąża za szybko zmieniającą się technologią.

Branża twierdzi, że producenci samochodów ograniczają jej dostęp do informacji z komputerów pokładowych, co często uniemożliwia dokonanie naprawy. Warsztaty mają też problem z tzw. captive parts (z ang. części zmonopolizowane) – ich wymiana wymaga oprogramowania kodującego, do którego często mają dostęp tylko autoryzowani operatorzy. Wszystko to podnosi koszty i szkodzi rynkowi.

– Producenci samochodów nie dopuszczają nikogo do danych. Stawia to ich na pozycji panów i strażników całego procesu naprawy – mówi Sylvia Gotzen, prezes Międzynarodowej Federacji Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych (FIGIEFA), należącej do koalicji organizacji branżowych reprezentujących podmioty zatrudniające łącznie w Europie 3,5 mln osób.

© ℗

Previous Article

E-autobusy potykają się o rachunki za prąd

Next Article

Firmy coraz częściej deklarują zwolnienia pracowników

You might be interested in …

Inwestycje strategiczne w przetargach z wolnej ręki

W czwartek senacka komisja środowiska spotyka się w sprawie przegłosowanego 13 lipca w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Dokument zaproponowany w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do spraw przeglądu […]

Sytuacja na rynkach 19 września

MakroekonomiaIgnacy Morawski Według prognoz KE Polska ma znów zaświecić na tle Europy Ożywienie zakupów konsumentów w Europie, które jest efektem spadku inflacji, odbywa się wolniej od oczekiwań. To główny powód obniżenia prognoz wzrostu gospodarczego krajów Unii […]

Pracownicy chcą zdobywać nowe kompetencje

Firmy mają świadomość, że muszą reagować na zmiany na rynku pracy i odpowiadać na oczekiwania podwładnych. Ci ostatni kładą coraz większy nacisk na rozwój zawodowy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się: w jaki sposób pracodawcy starają […]