NBP: brak podstaw, aby oczekiwać wzrostu dynamiki akcji kredytowej powyżej poziomu z II kw. 2023 r.

W publikacji pt. “Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2022 r.” NBP przedstawia m.in. prognozy kształtowania się dynamiki akcji kredytowej do 2025 roku.

Napisano, że w perspektywie najbliższych kwartałów przewidziany jest dalszy spadek akcji kredytowej zarówno dla przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych, i dopiero w II kw. 2025 roku oczekuje się powrotu dynamiki do poziomów z lat 2014-2020.

“Spadek dynamiki akcji kredytowej w pierwszej części prognozy jest wynikiem osłabienia koniunktury gospodarczej towarzyszącego podwyższonej inflacji oraz podejmowanym działaniom antyinflacyjnym” – napisano w raporcie. Wskazano też, że konsekwencje epizodu inflacyjnego będą miały długofalowy charakter, a normalizacja sytuacji gospodarczej i powrót koniunktury powinny być oczekiwane dopiero w końcowej części horyzontu prognozy – w roku 2025.

Analitycy zaznaczyli jednak, że może nastąpić wzrost dynamiki akcji kredytowej w wyniku przeprowadzonych w 2023 r. obniżek stóp procentowych, a także uruchomionego w lipcu 2023 r. programu rządowego „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”

Podkreślono jednak, że “w obu przypadkach niemożliwe jest pełne uwzględnienie skutków wprowadzonych rozwiązań dla kształtowania się dynamiki akcji kredytowej w horyzoncie prognozy ze względu na brak pewności, co do ich ostatecznej skali i zasięgu”.

Wskazano, że w przypadku programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” brak jest wcześniejszych doświadczeń, które pomogłyby w określeniu potencjalnej skali zainteresowania tego typu rozwiązaniem. Autorzy raportu zaznaczyli też, że ostateczna realizacja ścieżki kredytów mieszkaniowych będzie zależała od cen na rynku a także od dalszych decyzji Rady Polityki Pieniężnych ws. stóp procentowych.

Jeżeli chodzi o kredyty konsumpcyjne, to według NBP, należy się spodziewać powrotu dynamiki akcji kredytowej do poziomów dodatnich i jej stabilizacji wokół wartości 4 proc. r/r po I kw. 2024 r.

W raporcie wskazano, że pandemia COVID-19 zapoczątkowała dynamiczne spadki relacji kredytów do PKB zarówno dla przedsiębiorstw jak i osób fizycznych, i spadki te będą kontynuowane. “W konsekwencji na koniec tego horyzontu relacja kredytów dla przedsiębiorstw może osiągnąć najniższy poziom w historii (ok. 9,3 proc.), a relacje kredytów dla sektora niefinansowego i konsumpcyjnych będą się stabilizowały na poziomach nieobserwowanych od roku 2007 (odpowiednio ok. 30 proc. i ok. 5,5 proc.). W przypadku kredytów mieszkaniowych ich relacja do PKB może osiągnąć poziom z roku 2015 (ok. 11 proc. PKB)” – podsumowano.

Previous Article

Komentarz po sesji: Tydzień sukcesów popytu

Next Article

„tik, tik… Bum!”: nowy musical w Teatrze Roma

You might be interested in …

Wujek Sam zaszalał na rynku długu

Mało kto jeszcze pamięta, że w maju straszono nas wizją bankructwa rządu Stanów Zjednoczonych. Chodziło o to, że już na początku 2023 r. dług publiczny USA osiągnął ustawowy limit 31,4 bln USD. A ponieważ Wujek […]

Paranoja Putina jest coraz większa

Krechą najgrubszą oczywiście był pierwotny rozkaz z 24 lutego 2022 r. o napaści Rosji na Ukrainę, wszystkie następne są już tylko pochodnymi. Podczas wojny wszelkie zasady i normy cywilizacyjne idą w kąt, ale jednak wysadzenie […]