Najciekawsze dotacje dostępne we wrześniu

Dorota ZawiślińskaDorota Zawiślińska

opublikowano: 2023-09-04 20:00

W tym miesiącu MŚP mogą ubiegać się o granty m.in. na technologie komunikacyjne, procesy wzornicze i pomoc prawną w nawiązywaniu współpracy z inwestorami.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

  • Kto może ubiegać się o dotacje
  • Co sfinansują granty
  • Jakie są nowości

Posłuchaj

Speaker icon

Zostań subskrybentem

i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Przedsiębiorcy mają powody do zadowolenia. Ostatnio przybyło sporo nowych konkursów z dotacjami dla firm. Ponadto instytucje publiczne wydłużyły terminy kilku naborów, dzięki czemu przedstawiciele biznesu mają więcej czasu na przygotowanie wniosków o dofinansowanie. We wrześniowej ofercie krajowych i regionalnych programów nie brakuje finansowego wsparcia dla MŚP na projekty technologiczne, wzornicze, usługi świadczone przez prawników i rozwiązania cyfrowe.

Nowoczesne technologie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs dla firm na dofinansowanie projektów związanych z mikroelektroniką i technologiami komunikacyjnymi. Ich koszty będą pokryte ze specjalnego mechanizmu IPCEI. Chodzi o przedsięwzięcia, które są istotne z punktu widzenia polityki gospodarczej Unii Europejskiej (ang. Important Projects of Common European Interest – IPCEI). W puli konkursu IPCEI z działania 2.10 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jest 458 mln zł. Granty wesprą przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe i pierwsze wdrożenia przemysłowe. Powinny charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności i wiązać ze sporym ryzykiem technologicznym lub finansowym. Ponadto muszą mieć pozytywny wpływ na środowisko i przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności europejskiego przemysłu, a także wpisywać się w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji. Konkursy finansowane z mechanizmu IPCEI są dla polskich przedsiębiorstw okazją do współpracy z zagranicznymi firmami w dziedzinie badań nad wysoko zaawansowanymi technologiami. Nabór zakończy się 17 października.

Oryginalne wzornictwo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wydłużyła termin konkursu z dotacjami dla przedstawicieli biznesu inwestujących w procesy wzornicze. PARP zamknie nabór „Wzornictwo w MŚP” z działania 1.4 programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej dopiero 20 września. Przedsiębiorcy postulowali o więcej czasu na przygotowanie lepszej jakości wniosków o dofinansowanie. Pierwotnie nabór miał zakończyć się w połowie ubiegłego miesiąca. W konkursie mogą startować tylko firmy z makroregionu Polska Wschodnia oraz Mazowsza. W puli jest 100 mln zł. Każdy przedsiębiorca ma szansę na dofinansowanie w wysokości nawet 3 mln zł, musi jednak zapewnić wkład własny. Jego wysokość zależy od sposobu finansowania projektu i zaplanowanych w nim działań. Beneficjenci przeznaczą dotacje na przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej. Jej końcowym rezultatem powinno być wprowadzenie na rynek innowacji. Granty sfinansują też zakup środków trwałych innych niż nieruchomości, a także oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji i know-how. Ponadto dotacje pokryją koszty nabycia robotów i materiałów budowlanych związanych z instalacją maszyn i urządzeń.

Nowoczesne usługi

Kolejna dobra wiadomość dotyczy finansowego wsparcia dla współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. PARP wydłużyła termin przeznaczonego dla nich konkursu „Rozwój oferty klastrów dla firm”, czyli działania 2.17 FENG. Koordynatorzy klastrów, którzy rozwijają ofertę nowatorskich usług dla MŚP, mogą powalczyć o dotacje do 29 września. W puli jest 66 mln zł. Każde przedsięwzięcie ma szansę na grant w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Granty sfinansują projekty dotyczące rozwoju usług świadczonych przez koordynatorów klastrów na rzecz ich członków. Muszą być one nowe lub znacząco ulepszone i związane m.in. z badaniami, innowacjami i ekspansją zagraniczną.

Pomoc prawna dla start-upów

Granty popłyną również do młodych spółek. Dofinansowanie przeznaczą one na usługi świadczone przez specjalistów od paragrafów. Na konkurs „Wsparcie prawne dla startupów” PARP przeznaczyła łącznie 2 mln zł. Młodzi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na konsultacje prawne i analizę treści umów inwestycyjnych. Ponadto wsparcie pokryje koszty doradztwa prawnego dotyczącego realizowanego procesu inwestycyjnego lub zamówień i przygotowania umów z kontrahentami. Wspomniane usługi eksperckie będą świadczyły kancelarie prawne wybrane przez agencję. PARP nie wymaga od przedsiębiorców wkładu własnego. Każdy beneficjent dostanie dofinansowanie w wysokości 22 tys. zł. Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na rynku nie dłużej niż pięć lat i osiągają przychody od maksymalnie trzech lat. Ponadto muszą mieć dokument potwierdzający zainteresowanie inwestorów kapitałowych przez rozpoczęciem lub kontynuowaniem z nimi procesu inwestycyjnego. Przedstawiciele młodych spółek będą mogli składać wnioski o dofinansowanie od 7 do 21 września.

Regionalne inwestycje

Nie brakuje również dofinansowania przyznawanego MŚP w poszczególnych regionach. Szanse na jego zdobycie mają m.in. firmy z województwa lubelskiego. Granty są dostępne w ramach konkursu „Cyfryzacja lubelskich MŚP” z działania 2.4 Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Granty wesprą projekty dotyczące transformacji cyfrowej firm i rozwoju kompetencji pracowników w tej dziedzinie. Dotacje sfinansują zakup rozwiązań i technologii, a także usług niezbędnych do ich wdrożenia w przedsiębiorstwach. Budżet konkursu wynosi ponad 22 mln zł. Każdy przedsiębiorca ma szansę na grant w wysokości 800 tys. zł. Wysokość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 70 proc. wydatków kwalifikowanych projektu. Nabór zakończy 12 października, natomiast jego rozstrzygnięcie planowane jest na drugi kwartał przyszłego roku.

Previous Article

Comp odbudowuje zaufanie inwestorów

Next Article

Coraz więcej nieetycznych zachowań wśród MŚP

You might be interested in …

Rekordowy zysk największego na świecie funduszu emerytalnego

Alicja Skiba [email protected] opublikowano: 2023-08-04 10:41 Japoński państwowy fundusz emerytalny GPIF, który jest największy na świecie, odnotował rekordowy zysk w wysokości 18,98 bln jenów (133 mld USD) w ciągu trzech miesięcy do czerwca. Przyczynił się do […]