Na rachunkach za prąd rośnie opłata kogeneracyjna

Od dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra klimatu, zgodnie z którym rośnie jedna z pozycji na rachunku za energię elektryczną gospodarstw domowych. Z 4,06 do 4,96 zł za MWh wzrasta stawki opłaty kogeneracyjnej.

Adobe Stock

Mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, finansowany jest z opłaty kogeneracyjnej pobieranej od odbiorców końcowych. Koszty funkcjonowania systemu wsparcia przeniesione są na wszystkich odbiorców energii elektrycznej proporcjonalnie do wolumenu pobieranej energii.

Stawka opłaty kogeneracyjnej rośnie o 0,90 zł, jednak wzrost ten zostanie skompensowany spadkiem stawki opłaty OZE. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stawka opłaty OZE w 2023 r. wynosi zero, podczas gdy w 2022 r. była na poziomie 0,90 zł za MWh.

© ℗

Previous Article

W życie wchodzi część przepisów noweli ustawy antyzatorowej

Next Article

Kwota wolna przy zaliczkach w PIT nawet od trzech płatników

You might be interested in …

UOKiK nałożył karę na Allegro

UOKIK nałożył w sumie 3,97 mln zł kary na Allegro w związku ze stwierdzeniem niedozwolonych klauzul w regulaminie platformy Allegro.pl oraz programu Smart. “Zgodnie z Decyzją stosowanie przez Allegro PL postanowień, które zostały uznane za niedozwolone postanowienia umowne, polegało na możliwości […]