MAP: zmniejszył się udział inwestorów zagranicznych w zadłużeniu Polski

Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało w poniedziałek wieczorem raport, z którego wynika, że sytuacja polskich finansów publicznych ulegała systematycznej poprawie po 2015 r. Wskazało, że dług publiczny/PKB w II kwartale 2023 wyniósł 48,4 proc. Zaznaczono, że zgodnie z notyfikacją do UE, wartość długu na koniec 2023 r. ma wynieść 49,3 proc. PKB.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że wzrost zadłużenia w relacji do PKB po 2019 r. był spowodowany “dwoma poważnymi szokami zewnętrznymi”, czyli pandemią koronawirusa oraz rosyjską inwazją na Ukrainę. “Struktura polskiego zadłużenia jest obecnie zdecydowanie lepsza niż jeszcze w 2015 r. Doszło do zmniejszenia udziału inwestorów zagranicznych w długu z 57,8 proc. w 2015 do 34,7 proc. w III kwartale 2023 r., a także większa jego część niż w 2015 r. jest nominowana w złotym” – wskazał resort aktywów. Jako podał w II kwartale 2023 r. to 75,5 proc. wobec 65,2 proc. w 2015 r.

“Takie zmiany czynią Polskę bardziej bezpieczną na różnego rodzaju zawirowania w finansach międzynarodowych i przyczyniają się do budowania suwerenności finansowej państwa” – zaznaczyło ministerstwo.

MAP podkreśliło jednocześnie, że ewentualne zmniejszenie wydatków państwa w związku z procedurą nadmiernego deficytu tzn. redukcja programu 800+ oraz mniejsze nakłady na inwestycje publiczne, miałoby negatywny efekt dla dynamiki realnego PKB oraz sytuacji na rynku pracy.

Z wyliczeń przedstawionych w raporcie MAP wynika, że w latach 2026-2028 zmniejszenie PKB sięgałoby ok. 1,8 proc., a bezrobocie wzrosłoby o prawie 0,5 punktu proc. (ok. 70 tys. miejsc pracy).”Oprócz tego zmiany negatywnie odczułyby także gospodarstwa domowe ponieważ w 2028 r. nastąpiłby spadek realnego dochodu rozporządzalnego o 2,3 proc., zaś realnego majątku aż o 8,2 proc.” – podano.

Previous Article

Udana aukcja obligacji 20-letnich obligacji USA

Next Article

Ropa zdrożała, wróciły obawy o podaż

You might be interested in …

W firmach brakuje wiedzy o technologiach

Coraz więcej zwierzchników za najważniejszą zaletę kandydata do pracy uznaje kompetencje cyfrowe. Przedsiębiorstwa cierpią przez ich deficyt. Rozwój technologiczny wpływa w znaczący sposób na rynek pracy. Prowadzący rekrutacje coraz większą uwagę zwracają na umiejętności cyfrowe posiadane przez […]

Kurs bitcoina reaguje na raport o zatrudnieniu w USA

Oskar Nawalany [email protected] opublikowano: 2023-10-06 19:59 Kurs bitcoina odrabia straty poniesione po lepszym niż prognozowano raporcie o zatrudnieniu w USA, który wzbudził oczekiwania na wyższe stopy procentowe i zmienne wahania cen na rynkach – podaje agencja […]