Jest znaczny spadek inflacji. Pozytywny trend w szacunkach GUS

Ceny towarów i usług wzrosły 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. wzrosły rdr o 16,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak wynika z danych GUS, w ujęciu rocznym ceny żywności podrożały o 21,5 proc., nośników energii o 31,2 proc., a paliw o 13,5 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny ogółem wzrosły o 0,2 proc., przy czym żywność o 1,4 proc., spadły natomiast nośników energii o 3,3 proc. i paliw o 1,6 proc.

RPP: spadek inflacji będzie kontynuowany 

Zdaniem Rady Polityki Pieniężnej, proces spadku inflacji będzie kontynuowany. Rada oceniła, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Dodała także, że osłabienie koniunktury światowej będzie także działać w kierunku obniżania dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce.

„W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo” – stwierdziła RPP.

Jednocześnie przyznała, że większy wpływ na inflację miałby mocniejszy złoty. „Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki” – podkreśliła rada. 

MP

Czytaj dalej:

Previous Article

Import aut stopniał o jedną piątą

Next Article

UOKiK sprawdzi ceny paliw. “To nie postępowanie przeciwko komukolwiek”

You might be interested in …

Opozycja vs. Rodzina Ulmów

Bez zbędnego rozpisywania się: Rodzina Ulmów –  wielki symbol martyrologii polskiej.Beatyfikacja Rodziny Ulmów – bardzo ważne wydarzeniezarówno w wymiarze religijnym jak i państwowym, narodowymdługo oczekiwane przez Polaków (nie tylko wierzących).Najmocniejsze uhonorowanie Rodziny Ulmów,odbijające się szerokim […]