Jak przygotować regulamin pracy zdalnej

Najpewniej w pierwszym kwartale zaczną obowiązywać rozwiązania, które przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy. Według projektowanych regulacji zasady pracy zdalnej powinny być sformułowane w porozumieniach z organizacjami związkowymi. Co w sytuacji, gdy w firmie nie działają związki zawodowe? Wówczas pracodawca musi opracować wspomniane zasady w regulaminie pracy zdalnej.

– Wcześniej powinien skonsultować je z przedstawicielami pracowników. Jeżeli w przedsiębiorstwie nie ma wybranej ich reprezentacji, należy przyjąć odpowiedni tryb jej wyłaniania. Warto przeprowadzić tajne wybory w zakładzie pracy i wyznaczyć co najmniej dwie osoby do konsultacji regulaminu pracy zdalnej – radzi Izabela Dziubak-Napiórkowska, radca prawny w kancelarii Kopeć&Zaborowski.

Zgodnie z nowelizacją regulamin powinien określać grupę pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną. Ponadto musi przewidywać zasady dotyczące pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych ze świadczeniem obowiązków służbowych poza siedzibą firmy. Chodzi o wydatki na energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, a także na instalację, serwis, eksploatację i konserwację narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

– W dokumencie nie może zabraknąć również reguł ustalania ekwiwalentu pieniężnego, który będzie wypłacany pracownikowi, jeśli pracodawca nie zapewni mu potrzebnych materiałów i sprzętu, w tym m.in. komputera lub telefonu – podkreśla Anna Kencel, prawnik w kancelarii Kopeć&Zaborowski.

Regulamin powinien przewidywać ponadto zasady ustalania ryczałtu, które mogą zastąpić obowiązek pokrywania wspomnianych kosztów lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Istotne są również kwestie dotyczące porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem. Chodzi m.in. o sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez podwładnego i kontrolowania go przez szefa.

– Dokument musi też odpowiadać na pytania, jak będą sprawdzane kwestie BHP, a także dotyczące bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym danych osobowych. W regulaminie muszą znaleźć się również ustalenia dotyczące instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi urządzeń technicznych – wylicza Anna Kencel.

Warto – jak dodaje – uregulować kwestie BHP nie tylko w kontekście kontroli, lecz także obowiązków pracownika i pracodawcy oraz wytycznych dotyczących ergonomii stanowiska pracy.

– W regulaminie należy rozstrzygnąć także sprawę ewentualnych nadgodzin. Warto dodać, że wymóg udziału w spotkaniach firmowych z włączoną kamerą może być elementem kontroli wykonywania pracy zdalnej lub sposobem porozumiewania się między szefem a podwładnym – wyjaśnia Anna Kencel.

Previous Article

Marketing społecznościowy: jak robić to z głową

Next Article

Meble z powyłamywanymi nogami

You might be interested in …

Powraca wątek Tajwanu?

Ceng Shou Yi / Zuma Press / Forum W mediach rezonuje dzisiaj wypowiedź nowego wiceprezesa BOJ (Uchida), który zwrócił uwagę, że wzrost rentowności 10-letnich obligacji rządu Japonii do poziomu 2,0 proc. (obecnie wynoszą one 0,30 […]

CNN: Putin nie wybacza zdrajcom

Władimir Putin RUSSIAN POOL / Reuters / Forum Zobacz także “Putin nie wybacza zdrajcom. Nawet jeśli mówi Prigożynowi +dobrze, wyjedź na Białoruś+, nigdy mu tego nie zapomni i nadal będzie on dla rosyjskiego prezydenta zdrajcą” […]