Firmy w coraz lepszych nastrojach, ale ciąży widmo niemieckiej recesji

GUS opublikował we wtorek wyniki comiesięcznych ankiet prowadzonych wśród przedsiębiorstw. Wnioski są optymistyczne. Ogólny wskaźnik koniunktury gospodarczej wzrósł w październiku do 96,5 pkt, czyli najwyższego poziomu od połowy 2022 r. Nastroje są raczej umiarkowanie słabe, ale istotny jest kierunek – jednoznacznie wzrostowy. Co więcej, w październiku poprawa była najmocniejsza w tym cyklu.

W podziale na sektory najmocniej od dołka cyklu poprawiły się nastroje w usługach i budownictwie. To wskazuje na istotną rolę popytu krajowego w ożywieniu gospodarczym. Spadek inflacji pozwala na odbudowę potencjału nabywczego konsumentów, a odbicie na rynku mieszkaniowym i realizacja inwestycji infrastrukturalnych przekładają się na wzrost zleceń dla firm budowlanych.

Wiele wskazuje na to, że dynamika PKB w Polsce wznosi się już ponad zero. W drugim kwartale wynosiła -0,6 proc. r/r, a dane za trzeci kwartał poznamy dopiero za trzy tygodnie. Patrząc jednak na bieżące dane, można wnioskować, że już w trzecim kwartale dynamika była powyżej zera, a w czwartym może znajdować się powyżej 1 proc. Prognozy rynkowe na przyszły rok mieszczą się w granicach 2-3 proc.

Zaglądając głębiej w badania i strukturę branżową, widać kilka interesujących zjawisk.

– Wyraźnie poprawiła się ocena koniunktury w branżach usług konsumenckich – zakwaterowaniu i gastronomii, kulturze, rozrywce, rekreacji.

– W handlu towarami poprawa jest widoczna głównie w sklepach sprzedających żywność oraz samochody, co jest zbieżne z twardymi danymi o handlu detalicznym – ożywienie popytu następuje głównie w segmentach dóbr podstawowych oraz w tych, gdzie rośnie dostępność towarów zamawianych kilka kwartałów temu. Gorzej wygląda sytuacja w handlu dobrami trwałymi.

– W przetwórstwie największa poprawa nastąpiła również w segmencie spożywczym, a wciąż relatywnie słabo kształtuje się ocena koniunktury w produkcji dóbr trwałych

– Odsetek firm przetwórczych raportujących problemy z popytem na rynku krajowym wyraźnie spadł w październiku, a odsetek raportujących niedostateczne zamówienia zagraniczne utrzymał się na relatywnie podwyższonym poziomie. To potwierdza tezę, że rynek krajowy jest źródłem ożywienia, a rynek zagraniczny źródłem ryzyka.

– We wszystkich sektorach widać wyraźnie, że koniunktura poprawia się niemal wyłącznie wśród firm dużych, a pogarsza się wśród małych i średnich.

Najsłabszym ogniwem łańcucha zamówień jest w tym momencie zachodni konsument. Popyt zagraniczny jest oceniany przez polskie firmy produkcyjne wyraźnie słabiej od średniej historycznej, co wynika z faktu, że koniunktura w Europie Zachodnie jest mizerna. Dobrze zademonstrowała to wtorkowa publikacja indeksu nastrojów niemieckich konsumentów przez Gfk. Indeks obniżył się w październiku do najniższego poziomu od kwietnia – minus 28,1 pkt. Wprawdzie inflacja spada, ale niemiecki konsument najwyraźniej wciąż nie odczuwa tego wystarczająco mocno. Co więcej, ci konsumenci, którzy to odczuwają, zwiększają oszczędności zamiast kupować. Skłonność do oszczędzania wzrosła do najwyższego poziomu od ponad dekady. Nie wróży to dobrze polskim producentom towarów, dla których rynek zagraniczny jest znacznie ważniejszy od krajowego.

Previous Article

Bezpieczny kredyt wciąż winduje ceny

Next Article

Mariaż Whirlpoola z Arçelikiem nabiera rumieńców

You might be interested in …

Dlaczego fala zwolnień ucieszyła inwestorów

Na wieść o masowych zwolnieniach pracowników kursy spółek technologicznych, takich jak Alphabet czy Spotify, rosły średnio o 5,6 proc. w ciągu jednej sesji. Mimo że zdaniem wielu uczestników rynku jest już za późno, aby uratować […]

Łódzka strefa ma już ponad 50 firm

54 decyzje o wsparciu wydała w tym roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE). Firmy deklarują inwestycje wysokości 1,7 mld zł. — Wiele wskazuje na to, że osiągniemy w tym roku fantastyczny wynik pod względem liczby […]

Ekspert: Hamas wykorzysta rozejm do przegrupowania w Strefie Gazy

Porozumienie o wymianie zakładników, przewidujące czterodniową przerwę w walkach, daje Hamasowi znaczące korzyści strategiczne i taktyczne – ocenił analityk w komentarzu opublikowanym przez BBC w sobotę. Wyraził przekonanie, że Hamas wykorzysta choćby częściowo ten czas […]