Credit Agricole: rozpoczęła się faza ożywienia gospodarczego w Polsce

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że produkcja budowlano-montażowa we wrześniu 2023 r. wzrosła o 11,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 11,4 proc.

Zdaniem głównego ekonomisty Credit Agricole Jakuba Borowskiego “do znacznego wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym przyczyniły się głównie efekty niskiej bazy sprzed roku, a także poprawa koniunktury w budownictwie”.

“W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego wzrostu aktywności w budownictwie, wspieranego przez kończenie inwestycji publicznych współfinansowanych ze środków unijnych i ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, dynamizowane przez program Bezpieczny Kredyt 2 proc. i spadek stóp procentowych” – prognozuje Borowski.

Jego zdaniem, na rozpoczynające się ożywienie w budownictwie mieszkaniowym wskazują odnotowane we wrześniu wzrosty dynamik produkcji w kategoriach “roboty budowlane specjalistyczne” i “wznoszenie budynków”.

“Uważamy, że trzecim kwartale, w którym zgodnie z naszymi szacunkami odnotowano wzrost PKB po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych w porównaniu z drugim kwartale, rozpoczęła się faza ożywienia gospodarczego w Polsce. W kolejnych kwartałach ożywienie to będzie wspierane przez spadek inflacji, oddziałujący w kierunku wzrostu konsumpcji, ożywienie inwestycji mieszkaniowych oraz wzrost popytu zewnętrznego sprzyjający wzrostowi eksportu i inwestycji przedsiębiorstw” – przekazał Borowski.

W ocenie ekonomisty, wrześniowe dane o produkcji budowlano-montażowej są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Previous Article

W ciągu 5 lat dla firm kluczowa będzie zdolność szybkiej regeneracji

Next Article

Mapa GPW: Ryvu, Synektik, Medicalgorithmics, Kogeneracja i Asbis w centrum uwagi

You might be interested in …

Robyg zredukował sprzedaż o połowę

W minionym roku spółki deweloperskie sprzedały o 35 proc. mniej mieszkań niż w 2021 r. – podaje RynekPierwotny.pl. 50-procentowy spadek zaliczył Robyg, który w 2022 r. zbył 2 144 lokale. – Rok 2022 był dużym […]