BIEC: od sierpnia rośnie przewaga firm planujących podnieść ceny

Według BIEC, tendencja ta najsilniej widoczna jest w branży spożywczej, wśród producentów odzieży, u producentów pojazdów oraz w firmach zajmujących się naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń.

Jak wskazano, drugi miesiąc z rzędu nasilają się oczekiwania inflacyjne konsumentów oraz przedstawicieli firm sektora przetwórstwa przemysłowego.

BIEC przekazało, że Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) – prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych – w listopadzie 2023 pozostał na poziomie zbliżonym do wartości z poprzedniego miesiąca.

Dodano, że wśród składowych wskaźnika coraz silniejszy wpływ wykazują te, które działają w kierunku wzrostu inflacji nad tymi, które oddziałują w kierunku jej spadku. Należą do nich przede wszystkim oczekiwania inflacyjne konsumentów i producentów oraz część składowych związanych bezpośrednio z kosztami produkcji.

Podkreślono, że o ile przed miesiącem zmiana wskaźnika oczekiwań inflacyjnych była silniejsza w przypadku konsumentów, o tyle obecnie w większym stopniu dotyczy ona menadżerów przedsiębiorstw produkcyjnych. BIEC wyjaśniło, że z punktu widzenia kształtowania się procesów inflacyjnych ma to spore znaczenie. Przedsiębiorcy bowiem w badaniach wyrażają swe plany co do przyszłej polityki cenowej, które będą starali się realizować, jeśli tylko wysokość popytu pozwoli im na to.

BIEC wskazało, że najsilniejszy, bezpośredni wpływ na wysokość inflacji będą miały ceny żywności, które w koszyku CPI stanowią nieco ponad 27 proc. ogółu wydatków. Pośredni wpływ na inflację, poprzez koszty produkcji będą miały, ceny benzyny, ceny napraw i konserwacji maszyn i urządzeń, które od wielu miesięcy nieustannie rosną oraz koszty pracy. Wpływ kosztów produkcji na inflację widoczny już jest w cenach producentów (PPI), które we wrześniu br., po raz pierwszy od stycznia 2023 wzrosły w ujęciu miesiąc do miesiąca poprzedniego, co wyhamowało tendencję spadkową dynamiki rocznej tego indeksu.

Zwrócono uwagę, że nasilają się również oczekiwania inflacyjne wyrażane przez konsumentów. Po raz kolejny zwiększył się odsetek odpowiedzi wskazujący na szybsze od dotychczasowego tempo wzrostu cen, ubyło natomiast osób spodziewających się ich wolniejszego wzrostu i osób spodziewających się spadku cen.

Podano też, że indeks cen surowców IMF utrzymał się na poziomie września br. i jest niższy niż przed rokiem, pomimo, że latem i wczesną jesienią wiele surowców energetycznych drożało. Ceny podstawowych surowców zarówno przemysłowych, jak i żywnościowych na razie nie wykazują tendencji do wzrostu.

Previous Article

Wzrost wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii wyhamowuje

Next Article

GUS flash: polska gospodarka odbiła w III kw., PKB wzrósł o 0,4 proc. rdr

You might be interested in …

Dane o inflacji wsparły amerykańskie rynki akcji

Amerykańskie rynki akcji wzrosły we wtorek odrabiając część strat po przecenie wywołanej upadkiem Sillicon Valley Banku i Signature Banku. Dużym popytem, szczególnie w pierwszej części sesji, cieszyły się bardzo mocno taniejące w poniedziałek akcje banków […]

Ceny domów w Wlk. Brytanii zaskoczyły brakiem zmiany we wrześniu

Tadeusz Stasiuk, Bloomberg opublikowano: 2023-10-02 11:22 We wrześniu na brytyjskim rynku mieszkaniowym nie odnotowano zmiany poziomu cen, co jest pozytywnym zaskoczeniem wobec prognoz zakładających ponowny spadek, donosi Bloomberg. Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu […]

Co banki raportują w obszarze klimatu

Największe banki na świecie robią za mało na rzecz realizacji celów polityki klimatycznej, a w niektórych przypadkach dotyczy także raportowania w obszarze klimatu. Takie wnioski płyną z artykułu „What are Large Global Banks Doing About […]