Będzie więcej pieniędzy na turystykę

CNN Travel wymienił Polskę na pierwszym miejscu wśród 23 destynacji polecanych w tym roku, nasz kraj znalazł się na trzecim miejscu rankingu #HotListMiceBenelux, który rekomenduje kraje na wakacje, wyjazdy weekendowe i biznesowe, a Warszawa zajęła 38 miejsce na liście stu najlepszych miast świata przygotowanym przez firmę konsultingową Resonance Consultancy.

– To efekt gościnności wobec uchodźców z Ukrainy, ale także zasługa branży, która stworzyła odpowiednie warunki, oraz państwa, które ją wspierało. Znaczenie miała też organizacja w listopadzie kongresu ICCA w Krakowie, na który przyjechało prawie tysiąc firm z branży spotkań – mówi Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki.

Turystyka doceniona

Turystyka doceniona

W 2015 r. budżet na turystykę wynosił 49,5 mln zł, w ubiegłym 75 mln zł, a w tym 110 mln zł. Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki, uważa, że jeśli wziąć pod uwagę dodatkowe programy dla branży, budżet się w rok podwoił.

ASW / ArtService / Forum

Stawiamy na przyjazdówkę

Turystyka krajowa bije rekordy: od stycznia do października turystów było więcej niż w 2019 r., ale zorganizowana turystyka przyjazdowa spadła o połowę.

– Robi się moda na Polskę, mamy szansę wzmocnić turystykę przyjazdową, szczególnie branżę spotkań, która przed pandemią była w turystyce numerem 1 pod względem przychodów – mówi Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ma w tym roku do dyspozycji na turystykę więcej pieniędzy niż w zeszłym.

– Budżet wynosi 110 mln zł wobec 75 mln zł w zeszłym roku. Mamy trzy priorytety. Pierwszy to aktywizacja i wsparcie turystyki przyjazdowej, która najbardziej ucierpiała przez pandemię i wojnę, najdłużej się odbudowuje i potrzebuje wsparcia, głównie promocyjnego. Drugi to wsparcie turystyki w pasie wschodnim, na obszarach najbardziej dotkniętych ryzykiem wojny. Będziemy wiosną wspólnie z POT i regionalnymi organizacjami turystycznymi trzech województw promować Lubelszczyznę, Roztocze, Podkarpacie czy Podlasie. Trzeci priorytet to wspieranie turystyki wiejskiej i uzdrowiskowej – zapowiada Andrzej Gut-Mostowy.

W 2022 r. ministerstwo wydało 250 mln zł na program Polskie Uzdrowiska – bezzwrotne dofinansowanie 50 gmin uzdrowiskowych.

– Nie wykluczam, że będziemy chcieli w przyszłości ponownie wesprzeć samorządy tych gmin – mówi Andrzej Gut-Mostowy.

Większość budżetu wykorzystana

Pomoc dostały też gminy górskie, choć nieco mniej niż zapowiadany dwa lata temu 1 mld zł, ale blisko tej kwoty.

– Nie wszystkie instrumenty zostały wykorzystane przez 203 gminy górskie zdefiniowane przez GUS. Pieniądze zostały przeznaczone na inwestycje. Stacje narciarskie zostały zwolnione z podatku od nieruchomości – mówi wiceminister turystyki.

Podsumował też działalność Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) i Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ).

– Pozwoliły utrzymać płynność finansową polskich biur podróży, nie tylko największych, lecz wszystkich 4 tys. organizatorów turystyki, a branża się wręcz umocniła, bo w wielu europejskich krajach firmy miały problemy – mówi wiceminister turystyki.

TFZ miał budżet wysokości 300 mln zł. Biura podróży i ich klienci składali w 2021 r. do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wnioski o wypłatę zwrotu zaliczek. Wnioski złożyło prawie 300 przedsiębiorców i ponad 111 tys. osób, które zawierały umowy z biurami podróży, więc UFG szacuje, że dotyczyły kilkuset tysięcy podróżnych. Wypłacone zostało 226 mln zł.

Bon turystyczny się sprawdził, także w aspekcie fiskalnym: aby go zrealizować, trzeba mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą i wzrost zarejestrowanej bazy turystycznej wyniósł w niektórych miejscowościach nawet 25 proc. Na rynek wpłynęło dzięki temu ok. 3 mld zł. Cały program obejmuje 7,3 mln dzieci i ma wartość 4 mld zł, ale dotychczas bon aktywowało 86 proc. uprawnionych.

– Liczymy na ferie. Bon można wykorzystać do końca marca. Do tego czasu należy opłacić usługę turystyczną, którą można zrealizować później – mówi Rafał Szmytke.

Previous Article

Creotech kreśli biznesowe plany

Next Article

Ukraińscy przedsiębiorcy zostaną w Polsce

You might be interested in …

Knot z EBC nie wyklucza kolejnych podwyżek stóp

Klaas Knot, członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego twierdzi, że z dużym prawdopodobieństwem trzeba założyć, że konieczne będą dalsze podwyżki stóp procentowych. Wszystko przez utrzymującą się na wysokim poziomie inflację, która wykazuje symptomy trwałego zakorzenienia, informuje Bloomberg. Klaas […]

Inwestorzy nie skąpią na ESG

Co trzecia spółka działająca na europejskim rynku nieruchomości jest gotowa dopłacić za budynek spełniający kryteria zrównoważonego rozwoju. Biznes coraz bardziej skrupulatnie opracowuje strategie ESG [ang. environmental, social and corporate governance], a więc wytyczne, związane z ochroną środowiska […]