Będzie nowy obowiązek dla właścicieli psów. Zapłacą też wyższy podatek

Podatek od posiadania psa

Wpływy z podatku od posiadania psów zasilać mają budżet gminy. Zgodnie z z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może (choć nie musi) wprowadzić taką opłatę. Aby sprawdzić, czy w naszej miejscowości obowiązuje taki podatek, należy zajrzeć do Biuletynu Informacji Publicznej konkretnej gminy, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne w tym zakresie informacje.

Ustawa wskazuje, że opłata pobierana jest od osób fizycznych posiadających psy. “Dziennik Gazeta Prawna” podkreśla, że istotny jest akcent na posiadaczy, a nie właścicieli.

— Wynika to z tego, że udowodnienie istnienia prawa własności psa może być w wielu przypadkach prawie niemożliwe – zwłaszcza w braku współpracy właściciela z organem podatkowym  — czytamy.

Podatek od psa 2023. Opłata będzie wyższa

Wysokość podatku od posiadania psa określana jest przez radę gminy w stosownej uchwale. Nie może ona jednak przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministerstwa Finansów. Stawka maksymalna podatku ustalana jest na każdy rok oddzielnie, zatem opłata z roku na rok może różnić się wysokością.

W przyszłym roku nastąpi podwyżka wyższa niż zwykle. W 2021 roku opłata ta wynosiła 130,30 zł. Obecnie jest to 135 zł. Z kolei w 2023 roku podatek od posiadania psa wynosić będzie 150,93 zł.

Daninę zapłacić można w kasie gminy lub przelewem na jej konto, czy też u inkasenta. O dokładnym terminie płatności decyduje rada gminy.

Zwolnieni z podatku od psa

Niektórzy są zwolnieni z podatku od posiadania psa. Są to m. in członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych. Opłata nie obowiązuje też osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, osób w wieku powyżej 65 lat, prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe czy podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych.

Będzie obowiązek czipowania psów

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, podczas Zgromadzenia Polskiej Wsi w Przysusze zapowiedział, że rząd chce wprowadzić ustawę o obowiązku czipowania psów.

— Chcemy wprowadzić ustawę o obowiązku czipowania psów. Tak, żeby każdy był odpowiedzialny za to zwierzę, którym się opiekuje — powiedział Kowalczyk.

Wicepremier Kowalczyk zaznaczył, że trzeba zadbać o zwierzęta, które nam towarzyszą.

— A szczególnie na obszarach wiejskich bardzo mocno doskwiera bezdomność psów — dodał.

RB

Czytaj dalej:

Previous Article

Niedziela handlowa 2022. W grudniu kluczowe będą dwa terminy

Next Article

Co z zarobkami w Polsce? Niepokojące dane międzynarodowej organizacji

You might be interested in …

dlaczego Tusk nagle stał się antyemigracyjny?

..zadziwiająca zbieżność działańTuska, uderzającego w legalną imigrację zarobkową,oraz Bundestagu, który właśnie ułatwia taką imigrację. więcej tutaj: https://biznesalert.pl/imigracja-polska-energetyka-bundestag/ i toche tutaj: https://www.salon24.pl/u/rk1/1311267,dzisiejsza-sciema-tuska no co za przypadek..zupełnie przypadkowy okoliczności zbieg..przypadki chodzą po tuskach.. [embedded content] tag: fur […]

O co chodzi z nuclear sharing?

Stany Zjednoczone, ale też inne państwa kierują się obawami, którymi kierowały się od początku rosyjskiej inwazji – o eskalację nuklearną. Nie chcą podejmować działań, które Rosja, według nich, mogłaby interpretować jako zagrażające rosyjskiemu bezpieczeństwu, co […]