Analitycy PKO BP z optymistycznymi informacjami. Żywność w 2023 roku powinna tanieć

Prognozy dotyczące cen żywności w 2023 r.

W opublikowanym we wtorek AgroNawigatorze PKO BP znalazły się m.in. prognozy dotyczące cen żywności w 2023 r. Wynika z nich, że w bieżącym roku jest szansa na spadek cen niektórych produktów.

“Uwzględniając uwarunkowania podażowo-popytowe na rynku zbóż, oceniamy, że bardziej prawdopodobnym scenariuszem są dalsze spadki cen niż ich wzrosty. Przeciętna cena skupu pszenicy w 2023 może zmienić się w zakresie od -15 proc. r/r do +1 proc. r/r. Rynek wciąż będzie dostosowywał się do wojennych uwarunkowań, a słabnący popyt, związany ze spowolnieniem gospodarczym, będzie czynnikiem oddziałującym na spadki cen” – podano w AgroNawigatorze.

Co stanieje, co zdrożeje?

Z analizy PKO BP wynika, że w 2023 r. prawdopodobne są też dalsze obniżki cen na rynku rzepaku – głównie pod wpływem malejącego popytu wynikającego ze spowolnienia gospodarczego. Bardziej komfortowy bilans nasion w sez. 2022/23 stanowi istotne wsparcie dla scenariusza spadków, jednak zapasy rzepaku będą kształtować się wciąż na relatywnie niskim poziomie – zaznaczono.

Wskazano, że w tym roku zdrożeć może mleko. “Prognozujemy, że przeciętna cena mleka w 2023 zmieni się w zakresie od -1 proc. r/r do +10 proc. r/r, choć wzrosty cen w dużej mierze dotyczyć będą I poł. 2023, a w II poł. 2023 bardziej prawdopodobne są już spadki cen. Stabilizacja produkcji u głównych eksporterów na świecie w 2023 przemawia za utrzymaniem relatywnie wysokiego poziomu notowań na rynku mleka” – ocenili analitycy.

Tanieć powinno natomiast mięso wołowe. Według AgroNawigatora przeciętna cena skupu bydła w 2023 będzie niższa o co najmniej 8 proc. r/r. Zdaniem autorów opracowania spadek będzie konsekwencją zmniejszenia presji podażowej (głównie na świecie, ale także w UE, m.in. wskutek poprawy sytuacji dochodowej producentów) oraz obniżenia się popytu związanego z oczekiwanym spowolnieniem gospodarczym.

“Oczekujemy, że przeciętna cena skupu drobiu w 2023 ukształtuje się na poziomie nieznacznie wyższym niż w 2022 (zmiana w zakresie od -4 proc. do +6 proc. r/r). W I poł. 2023 ceny zanotują spadki r/r, niemniej spadki produkcji będą utrzymywać je na podwyższonym poziomie. Wysoki poziom inflacji oraz spowalniająca gospodarka będą czynnikami oddziałującymi w kierunku spadków konsumpcji. Drób może zyskać względem droższej wieprzowiny i wołowiny w czasie spowolnienia” – wskazali analitycy PKO BP.

Jabłka droższe od bananów?

Zdrożeć, ich zdaniem, może wieprzowina – i to o ok. 2-11 proc. w stosunku do 2022 r., ale jednocześnie w analizie wskazano, że już w drugiej połowie ceny mogą spaść o 4-15 proc. Będzie to wynikać ze spadku cen pasz, który złagodzi presję kosztową w produkcji żywca, jednak silne podwyżki cen nośników energii i duża niepewność na rynku powstrzymają ewentualne duże zmiany w podaży co najmniej do końca I kw. 2023. Poza tym spadek siły nabywczej konsumentów w warunkach wysokiej inflacji i oczekiwanego spowolnienia gospodarczego będzie oddziaływał negatywnie na konsumpcję wieprzowiny – przewidują ekonomiści.

“Wzrost udziału owoców skierowanych do przetwórstwa oraz podwyższone koszty magazynowania owoców, mimo zmniejszonej sprzedaży eksportowej, mogą mieć odzwierciedlenie w niższych zapasach jabłek (r/r) w kolejnych miesiącach 2023 . Utrzymujemy, że w takich uwarunkowaniach możliwy jest wzrost cen jabłek większy od sezonowego wzorca, co może skutkować wzrostem inflacji w kategorii owoce w II kw. 2023” – podano w analizie PKO BP.

Autorzy AgroNawigatora zaznaczyli, że w I połowie 2023 r. możliwe są dalsze wzrosty cen na rynku warzyw. Wysokie zapotrzebowanie na rynkach trzecich oraz wzrost kosztów w przechowalnictwie mogą przyczynić się do zmniejszenia podaży w najbliższych miesiącach. Mniejsza produkcja warzyw spod osłon, z uwagi na podwyższone koszty ogrzewania, będzie wspierać podwyżki cen, choć warzywa z importu będą stanowić wciąż czynnik hamujący wzrosty – uważają analitycy banku.

MP

Czytaj dalej:

Previous Article

Obajtek wbija szpilę Trzaskowskiemu. Wypomina mu podwyżki w Warszawie

Next Article

Dziś skoki narciarskie w ramach Turnieju Czterech Skoczni. O której i gdzie transmisja online i w TV?

You might be interested in …

“Muzeum Rodziny Ulmów należy unikać za wszelką cenę”

Muzeum Rodziny Ulmów zaszkodzi młodym Żydom.To muzeum zniekształceń Holokaustu.Muzeum Rodziny Ulmów należy unikać za wszelką cenę. kto tak twierdzi, kto tak troszczy się o umysły żydowskiej młodzieży? “W raporcie zacytowano Jana Grabowskiego, wpływowego historyka polsko-kanadyjskiego, […]

Triumf potrójny: Megadeth / Kreator

Tyle lat czekania żeby Rudy przyjechał do Polski w roli headlinera. Żeby zagrał pełnoskalową sztukę, aby, przeżyć wreszcie koncert Megadeth bez poczucia uwierającego niedosytu. Z perspektywy czasu warto było czekać,  zwłaszcza, że powrócił do naszego […]