AFIR: Polska nie zdąży z przygotowaniami

Marcin BołtrykMarcin Bołtryk

opublikowano: 2023-09-25 20:00

Rozporządzenie AFIR zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Nowe przepisy wejdą w życie w kwietniu 2024 r.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

  • jakie wymogi stawia przed Polską unijne rozporządzenie AFIR
  • w jakim stopniu obecnie wypełniamy założenia nowej regulacji

Posłuchaj

Speaker icon

Zostań subskrybentem

i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

AFIR (Regulation for the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure) zastępuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać sześć miesięcy od upływu 20. dnia po opublikowaniu aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli 13 kwietnia 2024 r. W odróżnieniu do dyrektywy AFIR będzie obowiązywał bezpośrednio w każdym państwie członkowskim, również w Polsce, bez potrzeby implementacji.

— Konieczność podnoszenia łącznej mocy stacji ładowania na każdy zarejestrowany samochód z napędem elektrycznym [1,3 kW w przypadku aut elektrycznych i 0,8 kW w przypadku hybryd plug-in — red.] do 2025 r., obowiązek rozmieszczenia maksymalnie co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T stref ładowania [każda o łącznej mocy co najmniej 400 kW, a do 2027 r. co najmniej 600 kW — red.] na każdym kierunku podróży czy konieczność wyposażania ładowarek w możliwość płatności ad hoc to tylko niektóre z bardzo ambitnych wymogów przewidzianych przez AFIR. Poza tym rozporządzenie wyznacza cele w obszarze infrastruktury dla elektrycznych pojazdów ciężkich. Do końca 2027 r., a więc już za cztery lata, wzdłuż połowy sieci bazowej TEN-T będą musiały funkcjonować przeznaczone dla elektrycznych ciężarówek strefy ładowania o mocy co najmniej 2800 kW. Dla przypomnienia — w Polsce nie funkcjonuje ani jedna stacja przeznaczona dla zeroemisyjnych ciężarówek — mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Podkreśla, że obecne tempo rozwoju rynku infrastruktury ładowania w Polsce nie pozwoli na wypełnienie celów rozporządzenia. Przyrost sieci ogólnodostępnych ładowarek (o 197 proc. w latach 2019-23) jest ponad 4-krotnie mniejszy niż wzrost liczby samochodów z napędem elektrycznym (o 882 proc. w latach 2019-23). Mimo starań operatorów tempo rozbudowy stacji jest wciąż opóźnione przez liczne bariery systemowe, m.in. bardzo długi czas budowy przyłączy, niekorzystne warunki przyłączeniowe, przenoszenie na operatorów kosztów budowy stacji transformatorowych i budowy długich przyłączy energetycznych do sieci średniego napięcia czy też brak przygotowania infrastruktury energetycznej przy autostradach i drogach szybkiego ruchu pod kątem odpowiedniej mocy.

— Ambitne wymogi wyznaczone przez AFIR sprawiają, że rynek infrastruktury musi zdecydowanie przyspieszyć. Czołowi operatorzy w Polsce są gotowi zrealizować inwestycje, ale aby tak się stało, muszą funkcjonować w otoczeniu regulacyjnym zdecydowanie bardziej przyjaznym — twierdzi Aleksander Rajch, dyrektor ds. relacji zewnętrznych PSPA.

Previous Article

AI przynosi korzyści, ale też ryzyko

Next Article

Krzysztof Z. stanął przed sądem

You might be interested in …