50 proc. Polaków chciałoby półrocznej przerwy w pracy

Jak wynika z raportu Nationale-Nederlanden “Długie jutro”, prawie 70 proc. Polaków dąży do sukcesu zawodowego; jednocześnie dwie trzecie podkreśla potrzebę elastyczności “dla zachowania lepszego balansu w życiu”.

Na pytanie, czy przydałaby się 6-miesięczna przerwa od pracy, 22 proc. badanych odpowiedziało “zdecydowanie się zgadzam”, 30 proc. odparło “raczej się zgadzam”, 13 proc. udzieliło odpowiedzi “zdecydowanie się nie zgadzam”, a 35 proc. – “raczej się nie zgadzam”.

“Odkrywać świat”

Badanie ujawniło “wyraźny” trend do wykorzystywania pauz w pracy do rozwoju osobistego. Na pytanie, do czego przydałaby się 6-miesięczna przerwa w pracy, 67 proc. odparło “naładować baterie”, 39 proc. powiedziało, “aby spędzić czas z bliskimi”, 35 proc. – “aby odkrywać świat”, 26 proc. – “aby wypróbować, zrobić coś innego”, 21 proc. – “aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności”, 15 proc. – “aby opiekować się członkami rodziny”, 10 proc. – “aby założyć własną firmę”, 5 proc. – “aby zostać wolontariuszem”, a 2 proc. “nie ma pomysłu”, tyle samo odparło “inne”.

Zgodnie z wynikami raportu, blisko jedna trzecia ankietowanych deklaruje, że pracuje powyżej 40 godzin tygodniowo, co oznacza, że narażają się na ryzyko wypalenia zawodowego. Z drugiej strony prawie jedna piąta przeznacza na pracę mniej niż 30 godzin tygodniowo, co wpisuje się w rosnący trend pracy na część etatu. Jednocześnie, Polacy chcą sukcesu zawodowego. “Prawie 70 proc. z nich podkreśla wagę rozwoju kariery skoncentrowanego na awansie i wyższych dochodach. Ponadto, wyraźnie widać zapotrzebowanie na bardziej elastyczny model pracy, który umożliwiłby równoważenie obowiązków prywatnych i zawodowych” – podano. Z badania wynika, że dwie trzecie ankietowanych uważa, iż taka elastyczność jest niezbędna dla ich stabilizacji i komfortu. Równocześnie 48 proc. badanych jest przekonanych, że pracodawca odpowiednio inwestuje w ich przyszłość.

Troska o zdrowie psychiczne

Jak wskazuje Anna Kwiatkowska z Nationale-Nederlanden, “pracownicy coraz śmielej wyrażają oczekiwania wobec swoich pracodawców, oczekując wsparcia w planowaniu kariery”. “Nasz raport wskazuje, że za potrzebami pracowników idzie równocześnie troska o ich zdrowie psychiczne. (…) Dlatego pracodawcy coraz częściej decydują się na wprowadzenie elastycznego czasu pracy, hybrydowego modelu czy dodatku do ubezpieczeń grupowych, zapewniającego opiekę psychologiczną i psychiatryczną” – podkreśla.

Jak wskazali autorzy raportu, Polska plasuje się na piątym miejscu (razem z Holandią) z ponad połową osób deklarujących potrzebę półrocznego urlopu. Jednakże to respondenci z Hiszpanii i Rumunii byliby najbardziej skłonni do skorzystania z takiej opcji – odpowiednio po 57 i 56 proc. wskazań. Z kolei najmniejszy odsetek osób potrzebujących takiej przerwy odnotowano wśród Czechów – nieco ponad jedna piąta obywateli tego kraju wyraziła zainteresowanie taką możliwością.

Raport “Długie jutro” opracowany na podstawie badania zrealizowanego przez agencję Indiville na zlecenie Grupy NN, bazuje na analizie odpowiedzi 11 tys. 585 osób, w tym 1 tys. 102 z Polski, w wieku od 18 do 79 lat z 11 krajów. Badanie ilościowe przeprowadzono za pomocą metody CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) między styczniem a lutym 2023 r.

Previous Article

Prezes Orlenu: inwestycja w reaktor jądrowy ze wsparciem amerykańskiego programu Phoenix

Next Article

„Washington Post”: atak na Nord Stream koordynował ukraiński oficer

You might be interested in …

Goldman Sachs: Niespodzianki inflacyjne da się przewidzieć

Mimo że oczekiwania inflacyjne spadają z każdym odczytem, wrażliwość rynku na dane pozostaje bardzo duża – mówią stratedzy banku Goldman Sachs. Styczniowe odbicie na rynkach akcji spowodowane było w głównej mierze optymizmem inwestorów w kwestii dalszych ruchów banków […]

Techland rozbił bank

Ubiegły rok był najlepszy w historii wrocławskiego Techlandu — jednego z największych krajowych producentów gier. Spółka wypracowała 746,8 mln zł zysku netto. To wynik ponaddwudziestokrotnie wyższy niż rok wcześniej — wyniósł wówczas 36,22 mln zł. […]