39 proc. firm chce podnieść pensje

“W aktualnych warunkach gospodarczych, gdy inflacja wynosi ponad 8 proc., pracownicy czują, że tylko podnoszenie wynagrodzeń sprawi, że będą mniej tracili i będą w stanie utrzymać dotychczasowy standard życia” – podkreślił założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy Krzysztof Inglot, wskazując, że dlatego, pomimo obaw i symptomów recesji, pracodawcy znajdują w budżetach przestrzeń do podwyżki. “A im większa trudność w dostępie do pracowników, tym większa skłonność do obietnic dużych wzrostów wynagrodzeń od przyszłego roku” – ocenił Inglot.

Z “Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że 39 proc. przedsiębiorców chce podnosić pensje, 36 proc. planuje utrzymać wynagrodzenia na poziomie z 2023 roku, a 11 proc. je obniżyć. Podwyżki najczęściej planują największe firmy (47 proc. vs. 34 proc. małych). W raporcie dodano, że w sektorze TSL (transport, spedycja, logistyka), 63 proc. przedsiębiorców planuje podnosić wynagrodzenia, w handlu podwyżki będą dotyczyły tylko co czwartej osoby.

Autorzy raportu zastrzegli jednak, że co piąty pracodawca nie podniesie wynagrodzeń o więcej niż 5 proc., a co czwarty pokusi się o podwyżki w przedziale od 5 do 10 proc. “15 proc. pracowników może liczyć na wzrost pensji między 11 a 15 proc. Jeszcze mniej, bo 12 proc. otrzyma od 16 do nawet 20 proc. więcej. Nieliczni, bo zaledwie 4 proc. zatrudnionych będzie się cieszyło z podwyżki wynagrodzenia, która przekracza 20 proc. aktualnej pensji” – wskazano.

Zwrócono uwagę, że co czwarty pracodawca nie wie jeszcze, jaki poziom wynagrodzenia będzie obowiązywał od przyszłego roku. “Najhojniejsi są pracodawcy z sektora TSL. Podwyżki między 11 a 20 proc. planuje tu ponad połowa firm (54 proc.)” – zaznaczono.

W raporcie oceniono też, że plany rekrutacyjne firm, mimo osłabienia gospodarczego, są na wysokim poziomie. “27 proc. pracodawców zakłada zatrudnianie nowych pracowników. To wzrost o 2 pp. w porównaniu do poprzedniej edycji badania” – poinformowali autorzy raportu.

Wskazali, że wzrost zatrudnienia najczęściej planują firmy z sektora TSL (38 proc.), produkcji, oraz budownictwa (po 31 proc.).

“Jednocześnie do 21 proc. spadł odsetek przedsiębiorców planujących redukcję etatów. To o 7 pp. mniej niż w poprzedniej edycji badania” – podkreślono. Autorzy badania wskazali, że najbardziej prawdopodobne są cięcia w sektorze HoReCa – hotelarsko-gastronomicznym – (29 proc.) oraz handlu (27 proc.). Dodali, że utrzymanie aktualnego zatrudnienia zakłada 38 proc. firm.

“Widać dużą ostrożność firm w deklarowaniu tego, czy przyszły rok będzie dla nich sprzyjający. Natomiast nie oznacza to stagnacji. Właściciele firm cały czas prą do przodu, stąd plany rekrutacyjne i dotyczące podwyżek” – skomentował Inglot.

Z raportu wynika też, że 35 proc. przedsiębiorców obawia się pogorszenia sytuacji ich firmy w 2024 r. “To o 13 pp. mniej niż w poprzedniej edycji badania (marzec 2023)” – podkreślono.

Autorzy raportu wskazali, że największą obawę wśród niemal co drugiego przedsiębiorcy (45 proc.) budzą rosnące koszty prowadzenia działalności; na drugim miejscu jest inflacja (42 proc.), a podium domyka presja płacowa (28 proc.).

Badanie pracowników i pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Camputer-Assister Web Interview). Badanie dot. pracowników przeprowadzono 3-6 października br. na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie N=1108 osób.

Badanie dot. pracodawców przeprowadzono 3-9 października br. na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie 340 firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników (10-49 pracowników: N=115; 50-249: N=115; 250+: N=110).

Personnel Service to spółka wyspecjalizowana w rozwiązaniach HR. Ma oddziały na Ukrainie, działa też w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii oraz Finlandii.

Previous Article

Wskaźniki PMI potwierdzają recesyjne trendy w gospodarce strefy euro

Next Article

Niemcy mogą przeskoczyć Japonię i stać się trzecią gospodarką świata

You might be interested in …