Jak zdobyć dotacje z programu Re_Open UK

W tym miesiącu ruszył kolejny nabór do programu Re_Open UK. Finansowe wsparcie jest przeznaczone dla przedsiębiorców poszkodowanych w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wnioski o dofinansowanie można składać do 28 lutego. Poszczególne rundy naboru prowadzi Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE). Budżet lutowej odsłony konkursu dla MŚP i dużych firm wynosi odpowiednio: ok. 11 mln EUR i ponad 4,5 mln EUR. Łódzka SSE zapowiada kolejne rundy.

Pomoc dla tonących firm:

Pomoc dla tonących firm:

Dzięki finansowaniu przedsiębiorcom będzie łatwiej dostosować się do nowych warunków rynkowych w handlu z Wielką Brytanią, które po brexicie są znacznie trudniejsze.

– Dotychczas przedstawiciele biznesu złożyli wnioski się o dotacje na łączną kwotę ponad 40 mln EUR. Do rozdysponowania pozostało jeszcze 60 mln EUR – mówi Anna Jankowska, dyrektor departamentu rozwoju przedsiębiorstw w Łódzkiej SSE.

Obostrzenia fitosanitarne

Zwraca uwagę, że eskalacja negatywnych skutków brexitu nastąpi po 1 stycznia 2024 r.

– Wówczas zaczną działać obostrzenia fitosanitarne i weterynaryjne w relacjach handlowych ze Zjednoczonym Królestwem, a także dotyczące oznaczeń produktowych, które muszą być dostosowane do przepisów brytyjskich – podkreśla Anna Jankowska.

W lutowej rundzie naboru nie zabraknie nowości. Łódzka SSE rezygnuje z wymogu minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Natomiast maksymalna w przypadku dofinansowania inwestycji, w tym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyniesie nawet 5 mln EUR. Wcześniej było to 500 tys. EUR.

– Program Re_Open UK zapewnia przedstawicielom biznesu kompleksowe wsparcie. Mogą liczyć na dofinansowanie udziału w imprezach targowych, inwestycji w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a także na zastrzyk kapitału na stworzenie strategii lub nowego modelu biznesowego. Dzięki finansowaniu przedsiębiorcom będzie łatwiej dostosować się do nowych warunków rynkowych – zaznacza dyrektor departamentu rozwoju przedsiębiorstw w Łódzkiej SSE.

Co należy zrobić, aby zakwalifikować się do programu? Trzeba wykazać spadek obrotów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem lub wzrost kosztów tego handlu wobec 2018 r. lub 2019 r. W przypadku pierwszego wskaźnika należy wziąć pod uwagę 2021 r. lub 2022 r., natomiast jeśli chodzi o drugi parametr, w grę wchodzą lata 2020 r., 2021 r. lub 2022 r. Chodzi o pokazanie sytuacji finansowej firmy, w jakiej znajdowała się przed brexitem.

– Wydatki zaplanowane w budżecie projektu muszą być zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych. Natomiast negatywne skutki brexitu wpływające na funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa powinny być precyzyjnie opisane – radzi Anna Jankowska.

Łagodniejsze kryteria

Agnieszka Wykrzykowska, senior menedżer w firmie Grant Thornton, zauważa, że w obecnej rundzie naboru wymóg dotyczący spadku obrotów został znacząco złagodzony.

– Co miało na to wpływ? W styczniowej rundzie wpłynęło dużo więcej projektów niż we wcześniejszych. Obecnie, aby przedsiębiorca mógł ubiegać się o dofinansowanie, musi wykazać, że w 2018 r. lub 2019 r. udział jego firmy w handlu ze Zjednoczonym Królestwem w obrotach ogółem wyniósł co najmniej 5 proc., natomiast spadek obrotów w 2021 r. lub 2022 r. sięgnął co najmniej 3 proc. W pierwszych naborach wspomniane progi były wyższe, przez co wiele firm nie kwalifikowało się do programu. Wymagania były zbyt wygórowane – ocenia Agnieszka Wykrzykowska.

Przyznaje, że wysokość udzielanego dofinansowania w stosunku do nakładów ponoszonych przez firmy w ramach realizowanych projektów jest dość atrakcyjna.

– Przedsiębiorca, który nie wykorzystał całego limitu pomocy de minimis, może ubiegać się o dotację w wysokości nawet 200 tys. EUR. Dofinansowanie przeznaczone na inwestycje jest udzielane również w ramach regionalnej pomocy. Jest ona szczególnie atrakcyjna dla małych firm z makroregionu Polska Wschodnia – zauważa Agnieszka Wykrzykowska.

Cztery dotacyjne szanse

Firmy będą mogły zniwelować negatywne skutki brexitu w ramach czterech typów projektów: „Nowe kierunki eksportu”, „Re_start inwestycyjny”, „Akcja adaptacja do zmian” i „Brexit bez strat”.

Pierwszy rodzaj dofinansowania jest przeznaczony na udział przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych, a także w misjach gospodarczych. Dotacje pokryją koszty transportu, noclegów, wynajmu, budowy i obsługi stoiska targowego. Przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć finansowe wsparcie na wynajęcie powierzchni wystawienniczej, usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi oraz spotkania z kontrahentami.

Natomiast celem przedsięwzięcia pod nazwą „Re_start inwestycyjny” jest możliwość poszerzenia dotychczasowej oferty eksportowej lub stworzenia nowej w celu pozyskania dodatkowych źródeł przychodów utraconych w wyniku brexitu. Przedsiębiorcy będą mogli sfinansować dotacją nie tylko zakup środków trwałych, lecz także licencji i patentów. Pokryje ona również koszty robót i materiałów budowlanych.

Trzeci rodzaj finansowego wsparcia – pod nazwą „Akcja adaptacja do zmian” – pomoże przedsiębiorstwom dostosować się do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem. Dofinansowanie pokryje wydatki przeznaczone na szkolenia i usługi doradcze związane z kontynuowaniem wspomnianej wymiany handlowej i zdobyciem nowych rynków zbytu.

Straty finansowe

Natomiast czwarty rodzaj przedsięwzięć („Brexit bez strat”) dotyczy udokumentowanych strat finansowych, które przedsiębiorcy ponieśli w związku z brexitem od 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Anna Jankowska zwraca uwagę, że w ramach jednego wniosku można ubiegać się o wsparcie, łącząc trzy pierwsze typy projektów. Co ważne, ich realizacja musi zakończyć się przed 30 września.

Agnieszka Wykrzykowska zauważa ponadto, że ocena projektów zajmuje ekspertom około dwóch miesięcy.

– Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć przedsięwzięcia dopiero po ogłoszeniu wyników naboru, będą mieli około pięciu miesięcy na ich realizację. To niewiele czasu w przypadku podjęcia inwestycji w nowe linie produkcyjne, które pomogą wdrożyć na rynek nowe produkty – podkreśla Agnieszka Wykrzykowska.

Dla kogo dofinansowanie

Przedsiębiorcy, którzy:

• mają status MŚP lub dużego przedsiębiorstwa

• są zarejestrowani i prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski

• prowadzili wymianę handlową z Wielką Brytanią w 2018 r. lub w 2019 r.

• odnotowali po 2020 r. spadek obrotów w handlu z Wielką Brytanią lub ponieśli dodatkowe koszty związane z brexitem

Na co wsparcie

• Nowe kierunki eksportu (wsparcie kosztów wynajmu powierzchni wystawienniczej, wstępu na targi, wystawy, transportu, ubezpieczenia eksponatów).

• Re_start inwestycyjny (dofinansowanie kosztów zakupu środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, praw własności intelektualnej)

• Akcja adaptacja do zmian (wsparcie m.in. kosztów inwestycyjnych)

• Brexit bez straty (dofinansowanie usług doradczych i szkoleń dla pracowników)

Previous Article

Saldo napływów TFI. Kiedy fundusze akcji wyjdą na plus?

Next Article

Z jakimi wyzwaniami HR będą mierzyły się firmy

You might be interested in …

KGHM chce sprzedawać złoto indywidualnym klientom

Chris Ratcliffe/Bloomberg “Intensywnie pracujemy nad umożliwieniem Polakom inwestowania czy lokowania oszczędności w polskie złoto czy polskie srebro, produkowane przez polską firmę” – powiedział w niedzielę Zdzikot w radiowej Jedynce. Jak zaznaczył, chodzi o uruchomienie produkcji […]