Deficyt w obrotach towarowych po grudniu ’22 wyniósł 19,8 mld EUR

Deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po grudniu ’22 wyniósł 19,8 mld EUR – podał Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-grudzień 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego:

Udział Niemiec w polskim eksporcie w 2022 r. spadł do 27,8 proc. z 28,8 proc. w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):

Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):

© ℗

Previous Article

Wzrost inflacji w styczniu niższy niż oczekiwano

Next Article

Inflacja niższa od oczekiwań! Co na to stopy procentowe?

You might be interested in …

Gospodarstwa domowe zaczęły oszczędzać?

Wysoki nominalny wzrost płac, cięcia podatków i dodatkowe transfery emerytalne sprawiły, że dochody gospodarstw domowych według ostatnich dostępnych danych były wciąż na wyraźnym plusie w ujęciu realnym. To mógł być czynnik, który pomógł jeszcze gospodarce […]