Asseco wygrało przetarg w GITD

Oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na system obsługujący fotorejestrację wykroczeń drogowych.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) wybrał ofertę złożoną przez Asseco Poland jako najkorzystniejszą w przetargu na centralny system przetwarzania działający w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Spółka wyceniła zamówienie podstawowe na 61 mln zł, a opcjonalne na blisko 6 mln zł.

Zobacz także

Najtańszą ofertę w przetargu złożył Polcam Systems z grupy WB Electronics, który zaproponował wykonanie zamówienia za 56,3 mln zł (50,3 mln zł za zamówienie podstawowe i 6 mln zł opcjonalne). Oferta została jednak odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. z uwagi na tzw. rażąco niską cenę.

Ofertę w tym przetargu złożyło też S&T Services — jej wartość to 112,8 mln zł zł za zamówienie podstawowe i 3,4 mln zł za prawo opcji. Najdroższa okazała się oferta Comarchu — 133,9 mln zł plus blisko 6 mln zł. Budżet GITD na zamówienie podstawowe był ustalony na 99,2 mln zł.

CANARD obsługuje fotorejestrację wykroczeń drogowych związanych z nieprzestrzeganiem ograniczeń prędkości czy przejeżdżaniem na czerwonym świetle. Pod koniec 2012 r. GITD zlecił jego stworzenie i dziesięcioletnie utrzymanie firmie Asseco. Umowa opiewała na 140 mln zł netto.

© ℗

Previous Article

Kurs Wojasa wystrzelił po wojskowej umowie. Po kontrakcie z NATO przyszło zamówienie od polskiej armii

Next Article

Szwecja jedynym krajem UE ze spadkiem PKB w tym roku

You might be interested in …

Hotele odżyły i chcą powalczyć o dobry nowy rok

Według Katarzyny Tenczy, dyrektor ds. nieruchomości komercyjnych w firmie doradczej Walter Herz, popyt krajowy na pobyty w hotelach już powrócił do normy, a branża czeka tylko na powrót gości zagranicznych, zwłaszcza turystycznych. – Dużym wyzwaniem […]

EY: droga energia zagraża firmom

O rosnących cenach energii mówią dziś przedsiębiorcy, osoby indywidualne i media. Ceny energii są w dużej mierze powodem inflacji i uderzają w szczególności w przedsiębiorstwa energochłonne, powodując znaczny spadek rentowności. „W takich okolicznościach zdecydowaliśmy się […]