Szwed: od marca emerytury i renty wzrosną o co najmniej 250 zł

fot. iStock

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2023 r. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 114,8 proc.

“GUS opublikował wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku i wiemy już, że waloryzacja emerytur i rent w 2023 r. wyniesie 14,8 proc. Szacowaliśmy ten wskaźnik na poziomie 13,8 proc., jest o 1 procent większy” – powiedział wiceminister Stanisław Szwed.

Jak dodał, marcowa waloryzacja będzie kwotowo-procentowa, a minimalny wzrost świadczeń to 250 zł brutto.

“Minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniesie 1588,44 zł brutto. Wszystkie osoby, które pobierają emeryturę do kwoty około 1700 zł, otrzymają co najmniej 250 zł brutto podwyżki. Pozostałe osoby otrzymają wyższe świadczenia o 14,8 proc.” – wyjaśnił wiceszef MRiPS.

Według rządowych danych łączny koszt waloryzacji w 2023 r. to ok. 44,15 mld zł.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, świadczenia rolnicze, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1338,44 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1003,83 zł brutto.

Previous Article

Dziś konkurs duetów w Lake Placid, Thurnbichler podał skład. O której transmisja online i w TV?

Next Article

PKO BP: w IV kwartale 2022 r. tempo wzrostu PKB spadło do 2,2 proc.

You might be interested in …

Kolejna potyczka o interesy wierzycieli Idea Banku

Nowy wniosek Marcina Kubiczka, syndyka Idea Banku, o zabezpieczenie na większościowym pakiecie akcji VB Leasing (VBL, dawna Idea Getin Leasing), to już druga próba sił w potyczce między nim a zarejestrowaną w Amsterdamie spółką LC […]

Przyjrzyj się swojej chmurze

26 września na skutek silnych podwodnych eksplozji, odnotowanych przez stacje pomiarowe m.in. Szwecji, uszkodzeniu uległy nitki gazociągu Nord Steram 1 i Nord Stream 2. Dominuje przekonanie, że było to umyślne działaniem dywersyjne, za którym stoją […]