Po podniesieniu dotacji zainteresowanie magazynami energii wzrosło o 100 proc.

Od 15 grudnia ruszyła kolejna edycja programu promocji prosumenckiej fotowoltaiki “Mój Prąd”. Właściwie było to wydłużenie naboru dotychczasowej edycji “Mojego Prądu” 4.0. Nabór wniosków potrwa do końca marca lub do wyczerpania się budżetu programu, czyli ok. 240 mln zł.

Nowa odsłona programu to przede wszystkim większe dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych i magazynów energii niż było wcześniej.

Zgodnie z nowymi zasadami beneficjenci, którzy zdecydują się na montaż samej instalacji fotowoltaicznej (PV) otrzymają 6 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji), a nie jak było wcześniej 4 tys. zł. Zwiększeniu uległo też dofinansowanie kupna magazynu energii – będzie można otrzymać 16 tys. zł, a nie jak było wcześniej 7,5 tys. zł.

Jeśli beneficjent zdecyduje się na większą inwestycję, oprócz panelu wybierze też elementy dodatkowe, to dofinansowanie wzrasta. Dla mikroinstalacji PV będzie to do 7 tys. zł, dla magazynów ciepła do 5 tys. zł, a dla systemu zarządzania energią do 3 tys. zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w odpowiedzi na pytania PAP poinformował, że od 15 grudnia do 8 lutego złożono ponad 16,8 tys. wniosków o dofinansowanie.

“Zaobserwowaliśmy większe zainteresowanie dofinansowaniami na magazyny energii elektrycznej – wzrost zainteresowania jest o 100 proc. Mamy już ponad tysiąc wniosków, które swoim zakresem rzeczowym obejmują magazyny energii wraz z panelami fotowoltaicznymi (PV)” – przekazał Fundusz.

Nowa edycja programu “Mój Prąd” jest również atrakcyjna dla tych, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie przed 15 grudnia. Dla wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski przed tą datą, czyli kiedy nastąpiła zmiana programu i zwiększenie poziomu dofinansowania a dotacje zostały już wypłacone, koszty kwalifikowane wskazane we wnioskach zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania.

Jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych), wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją, a dotacją, jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

NFOŚiGW poinformował, że trwają prace nad automatyzacją przeliczania dotacji. Dotyczy to ponad 22,6 tys. wniosków na kwotę ok. 45 mln zł. “Nie przewiduje się zwiększenia budżetu z tego tytułu i kwota tych wypłat będzie wypłacona z alokacji ogólnego budżetu programu” – przekazano.

Fundusz zapewnił, że mechanizm przeliczania dotacji jest w fazie ostatnich testów. “Planowany termin zakończenia prac i rozpoczęcie wysyłki drogą mailową powiadomień do beneficjentów programu to dzień 15 lutego br. Wnioski będą przeliczane systematycznie zgodnie z listami projektów zatwierdzanymi przez zarząd NFOŚiGW” – dodał Fundusz.

Nowa odsłona “Mojego Prądu” jest skierowana dla prosumentów, którzy są w nowym systemie rozliczeń (net billing). Obowiązuje on od 1 kwietnia ub.r. Z programu wsparcia mogą skorzystać też “starzy” prosumenci, którzy rozliczają się na zasadzie opustów (net metering) pod warunkiem, że przejdą oni na nowy system.

Previous Article

64 proc. firm uważa, że praca zdalna umożliwia zatrudnienie osób starszych

Next Article

Holandia: w amsterdamskiej dzielnicy

You might be interested in …

Największe korki w Łodzi, najdroższa jazda w Trójmieście

Najbardziej zakorkowanym miastem na świecie w 2022 r. była Bogota — wynika z raportu firmy TomTom, wyspecjalizowanej w technologii geolokalizacji, która zbadała 389 miast w 56 krajach. W stolicy Kolumbii (obszar metropolitalny) 10-kilometrowy odcinek pokonuje […]

4Mass szykuje akwizycję w kosmetykach

Kurs notowanego na NewConnect 4Massu, producenta m.in. lakierów hybrydowych Claresa i asortymentu pod markami własnymi, dostał pod koniec piątkowej sesji, 2 czerwca, impuls do kilkuprocentowego wzrostu. Kapitalizacja sięgnęła dzięki temu poziomu 80 mln zł. To […]

Ukraiński biznesmen w polskich paliwach

– Jestem teraz w Korosteniu – mówi Volodymyr Petrenko, prezes firmy Ukrpaletsystem, i za pomocą Zooma pokazuje mi swoje biuro i logo UPG na ścianie. Korosteń to miasto w Ukrainie położone na północny Zachód od […]