Rząd chwali się budową nowych dróg. Będzie ich znacznie więcej

5 tys. kilometrów autostrad

Obecnie sieć dróg szybkiego ruchu liczy 4886,6 km, w tym 1799,7 km autostrad i 3086,9 km dróg ekspresowych.

— Staramy się, żeby drogi były oddawane jak najszybciej, natomiast nie jesteśmy w stanie wskazać precyzyjnie, w którym momencie ta bariera 5000 km zostanie przekroczona. (…) Kilka inwestycji musi zostać udostępnionych, żeby ten poziom został przekroczony. Na pewno będzie to w tym roku, tu nie ma wątpliwości — przekazał rzecznik GDDKiA.

256 km dróg krajowych dla kierowców w tym roku

W styczniu resort infrastruktury informował, że kierowcom zostanie w tym roku udostępnionych 256 km dróg krajowych. Plan zakłada też, że zostaną ogłoszone przetargi na inwestycje drogowe długości 565 km i podpisane umowy na realizację 295 km.

Program Budowy Dróg Krajowych

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) obejmuje listę inwestycji na drogach krajowych o wartości 294 mld zł. Z kolei Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada realizację 100 inwestycji o łącznej długości ok. 820 km. Ich wartość wstępnie oszacowano na ok. 28 mld zł.

W ubiegłym roku kierowcy zyskali łącznie 322 km nowych dróg: 46 km autostrad, 221 km dróg ekspresowych, prawie 55 km dróg klasy GP (główne ruchu przyspieszonego), w tym dwóch obwodnic zrealizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Premier o inwestycjach drogowych

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki wypowiedział się także na temat inwestycji drogowych podczas konferencji prasowej w gm. Bobrowniki w województwie śląskim.

— Od 2019 roku w Polsce zrealizowano lub rozpoczęto 12 tys. inwestycji drogowych; wybudowano, zmodernizowano lub wyremontowano ponad 18 tys. kilometrów dróg — mówił szef rządu.

— To ponad pięć razy obwód granic Polski — dodał Morawiecki, który w towarzystwie ministra infrastruktury oraz regionalnych i lokalnych władz obejrzał jedną z dróg zbudowanych dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Morawiecki: “Drogi są dziurawe, gdy jest dziurawy budżet”

— Najbardziej mnie cieszy fakt, że z tymi inwestycjami schodzimy do Polski lokalnej — podkreślił Mateusz Morawiecki. Wskazał, że wydatki budżetowe na inwestycje w infrastrukturę drogową są obecnie wielokrotnie większe niż w czasach rządów PO-PSL.

— Rokrocznie przeznaczamy kilkukrotnie większe środki na realizację wielu zadań lokalnych w całej Polsce — mówił Morawiecki, oceniając, iż „dziurawe drogi mają bardzo wiele wspólnego z dziurawym budżetem”.

— Drogi są dziurawe wtedy, kiedy jest dziurawy budżet — mówił premier. Podkreślił, że naprawienie finansów publicznych przez rząd umożliwiło zwielokrotnienie finansowania przedsięwzięć drogowych – także tych lokalnych.

— Kładziemy nacisk na to, że nie tylko te główne arterie mają się liczyć; mają się liczyć również wszystkie drogi gminne i powiatowe — powiedział Morawiecki.

RB

Czytaj dalej:

Previous Article

Na rynkach akcji w USA nadal przewaga podaży

Next Article

Mówi się o nich od lat. Prezes ZUS o skutkach wprowadzenia emerytur stażowych

You might be interested in …