MF projektuje nowe regulacje dla obrotu paliwami

Objęcie koncesjami na obrót nowych rodzajów paliw, obowiązek rejestracji miejsc dostarczania paliw, Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych – to niektóre propozycje Ministerstwa Finansów zawarte w opublikowanym w piątek projekcie nowelizacji szeregu ustaw.

Adobe Stock

Projekt przygotowany przez MF ma m.in. zmienić ustawy: o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, o podatku akcyzowym czy Prawo energetyczne.

Ministerstwo proponuje wprowadzenie dla podmiotów prowadzących obrót paliwami silnikowymi obowiązku rejestracji w systemie SENT miejsc dostarczania paliw. Jednocześnie w przypadku stacji paliw oraz stacji kontenerowych wprowadza się obowiązek przekazywania danych o stanach liczników urządzeń pomiarowych oraz odmierzaczy z dystrybutorów za pomocą POS – terminali do obsługi transakcji sprzedaży. Projekt likwiduje również możliwość przewozu bez zgłoszenia do systemu monitorowania SENT do 500 kg lub litrów paliw.

Projekt przewiduje również: objęcie koncesjami na wytwarzanie i obrót paliwami ciekłymi nowych rodzajów paliw ciekłych, w szczególności smarów; nadzór koncesyjny nad procesem rozlewania gazu do butli; obowiązek zgłaszania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zakładowych stacji gazu płynnego LPG. Zakłada się również ustanowienie obowiązku koncesyjnego dla procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych czy rozszerzenie mechanizmu wygaszania nieaktywnych koncesji paliwowych także o koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Zmiany w ordynacji podatkowej przewidują utworzenie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) i wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji, dokumentacji i rejestrów akcyzowych w tym centralnym systemie teleinformatycznym. Dzięki utworzeniu CEWA od 1 lutego 2024 r. zniknąć ma obowiązek prowadzenia papierowej ewidencji akcyzowej.

© ℗

Podpis: PAP

Previous Article

Poprawa sentymentu na rynkach finansowych

Next Article

Wiceszef MSW Wielkiej Brytanii: Polska jednym z naszych najbardziej zaufanych sojuszników

You might be interested in …

Polskie firmy zdobyły wielki kontrakt w Angoli

Nieczęsto się zdarza, że polska firma jest głównym wykonawcą robót w wielkich zagranicznych kontraktach, jeszcze rzadziej w Afryce. Ale są wyjątki. Grupa Quenda, składająca się z polskich firm wyspecjalizowanych w wykonawstwie projektów infrastrukturalnych w Afryce […]

Na giełdzie szklana kula się nie sprawdza

Większość ekspertów finansowych radzi inwestorom przyjąć co najmniej pięcioletni horyzont inwestycyjny. Nie oznacza to jednak, że mają oni spróbować przewidzieć wszelkie wydarzenia ekonomiczne w tym okresie. Według Jakuba Liebharta, dyrektora inwestycyjnego Eques Investment TFI, prognozy […]

Konkurencja na torach obniży ceny biletów

Unijny IV pakiet kolejowy przewiduje wprowadzenie rynkowego modelu usług kolejowych. Fundacja ProKolej wraz z ekspertami przygotowała więc raport dotyczący wprowadzenia konkurencji na torach w naszym kraju. — Polska zobowiązała się do wdrożenia zasad IV pakietu […]