W czym pomagają firmom gwarancje Biznesmax

Firmy, które korzystają z gwarancji Biznesmax, częściej zatrudniają nowych pracowników i rozwijają działalność eksportową niż ogół badanych MŚP. Osiągają też lepsze wyniki finansowe, pozycję rynkową i więcej inwestują w innowacje – wynika z raportu „Efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją” Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

– W ciągu ostatnich pięciu lat wartość udzielonych gwarancji Biznesmax wyniosła około 3,8 mld zł. Zabezpieczono nimi kredyty na łączną kwotę około 6,1 mld zł. Dzięki temu łatwiejszy dostęp do finansowania miało prawie 1,5 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Wytyczne programu

Agnieszka Wykrzykowska, senior menedżer w Grant Thornton, wyjaśnia, że udzielane przez BGK gwarancje Biznesmax są przeznaczone dla innowacyjnych MŚP. Co to oznacza w praktyce?

– Przedsiębiorca musi spełnić przynajmniej jedno z 17 kryteriów zdefiniowanych w programie. Wśród nich jest m.in. zgłoszenie do ochrony patentu i posiadanie działu badawczego w strukturze firmy. Może też prowadzić projekt dotyczący innowacji proekologicznej – podkreśla Agnieszka Wykrzykowska.

Zwraca uwagę, że wspomniana gwarancja ułatwia zaciąganie kredytów inwestycyjnych lub płynnościowych na korzystniejszych warunkach.

– Jeżeli przedsiębiorca ma problem ze spłatą zadłużenia, BGK reguluje je do wysokości gwarantowanej kwoty kapitału kredytu na rzecz banku kredytującego. Możliwe jest też otrzymanie dopłaty do oprocentowania tego kredytu w postaci dotacji refundującej zapłacone odsetki – zaznacza Agnieszka Wykrzykowska.

Z raportu BGK wynika, że gwarancje Biznesmax są coraz bardziej popularnym wsparciem, po które sięgają przedstawiciele biznesu. Lepiej oceniają oni także sposób ich pozyskiwania. Aż 41 proc. badanych przedsiębiorców uważa, że bez tych gwarancji nie miałoby szans na uzyskanie kredytu lub dostaliby go na gorszych warunkach. Głównym powodem korzystania przez nich ze wsparcia BGK jest możliwość wnioskowania o refundację części odsetek.

Autorzy raportu wskazują, że w ciągu ostatniego roku beneficjenci gwarancji Biznesmax osiągnęli znacznie lepsze wyniki finansowe niż ogół MŚP.

– 41 proc. firm korzystających z dopłat do odsetek kredytu poprawiło wspomniane wyniki. W przypadku pozostałych MŚP było to jedynie 9 proc. – podkreśla Mateusz Walewski.

Wskaźniki sprzedaży

W ciągu roku lepszą pozycją rynkową uzyskało ponad 35 proc. beneficjentów gwarancji Biznesmax. Natomiast w przypadku pozostałych MŚP było to jedynie 9 proc. Niemal co piąty przedstawiciel biznesu, który otrzymał wsparcie BGK, wskazuje na wzrost eksportu we wskaźnikach dotyczących sprzedaży.

Według raportu prawie 60 proc. przedsiębiorców, którzy w ciągu ostatniego roku poprawili sytuację finansową firmy, jej pozycję rynkową lub odnotowali korzystne zmiany w działalności eksportowej, nie ma wątpliwości, że gwarancje się do tego przyczyniły.

– Uczestnicy programu Biznesmax zwiększali zatrudnienie pięć razy częściej niż pozostałe MŚP. Najczęściej nowych pracowników przyjmowały małe firmy – zaznacza Mateusz Walewski.

W porównaniu z poprzednią edycją raportu odsetek beneficjentów gwarancji Biznesmax, którzy podjęli się realizacji inwestycji, wzrósł o 10 proc. – do 79 proc. Co trzeci projekt był korzystny dla środowiska. Chodzi o przedsięwzięcia dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii, a także rozwiązania zmniejszające ilość odpadów i redukujące emisję gazów cieplarnianych.

Autorzy raportu zwracają ponadto uwagę, że inwestycje firm korzystających z gwarancji Biznesmax są znacznie częściej innowacyjne niż przedsięwzięcia prowadzone przez pozostałe MŚP. Dotyczą one zwykle wprowadzania nowych lub znacząco udoskonalonych produktów i usług, a także wdrażania nowych sposobów organizacji firmy.

Zakup maszyn

Mateusz Walewski zauważa, że gwarancje Biznesmax zabezpieczające płynnościowe kredyty obrotowe co do zasady nie zakładają konieczności realizacji inwestycji. To rozwiązanie – jak wyjaśnia – BGK wprowadził w odpowiedzi na sytuację kryzysową wywołaną pandemią i kontynuuje je w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

– MŚP, które pozyskały ten rodzaj finansowanie, bardzo często realizują projekty inwestycyjne. Dotyczą one przede wszystkim zakupu lub remontu maszyn, urządzeń technicznych i linii produkcyjnych, a także remontów i robót budowlanych – wylicza Mateusz Walewski.

Z raportu wynika też, że zarówno pandemia, jak i wojna w Ukrainie nie wpłynęły negatywnie na realizację projektów finansowanych z kredytu zabezpieczonego gwarancją Biznesmax. Tylko nieliczne przedsięwzięcia zostały wstrzymane lub ograniczone.

Warto zaznaczyć, że gwarancja Biznesmax jest pomocą de minimis lub regionalną pomocą inwestycyjną.

– O wyborze jej rodzaju decyduje przedsiębiorca. Możliwość skorzystania z dwóch różnych typów pomocy nie wyklucza z kręgu jej beneficjentów przedsiębiorców, którzy już wyczerpali limit pomocy de minimis – wyjaśnia starszy menedżer w Grant Thornton.

Zauważa też, że kredyt zabezpieczony gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów projektu, na które przedsiębiorca uzyskał już wsparcie.

Previous Article

Najemcy szukają oszczędności w ESG

Next Article

Przedsiębiorcy nie widzą światełka w tunelu

You might be interested in …

Lekcje dla Polski z francuskiej reformy emerytalnej

Przez Francję przetoczyła się w ostatnim tygodniu wielka, nawet jak na ten kraj, fala strajków przeciw podniesieniu wieku emerytalnego. Na ulicach protestowało kilka milionów ludzi, zaburzona została praca niektórych strategicznych przedsiębiorstw. Jest to ciekawe zjawisko, […]

W życie wchodzi część przepisów noweli ustawy antyzatorowej

Zaczyna obowiązywać część przepisów noweli ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym. Chodzi o obowiązek sprawozdawania o stosowanych terminach zapłaty m.in. w zakresie uzasadnienia przyczyn korekty sprawozdania. 1 stycznia 2023 r. weszła w życie część przepisów ustawy z 4 listopada 2022 […]