Trendy dotyczące technologii w miejscu pracy

O pracy hybrydowej przed pandemią mówiło się jako o melodii przyszłości, która czeka nas za kilka lub kilkanaście lat. Ta przyszłość znacznie szybciej stała się rzeczywistością, a hybrydowa praca jest jednym z głównych wymagań pracowników. Firma McKinsey przeprowadziła badania, z których wynika, że 87 proc. pracowników, którzy otrzymali możliwość elastycznych form pracy, przystało na nie i średnio trzy dni w tygodniu pracuje zdalnie. Trend oczekiwania przez zatrudnionych pracy zdalnej potwierdzają najnowsze badania Deloitte. Według nich 46 proc. polskich pracowników deklaruje, że w sytuacji zwiększenia przez pracodawcę liczby dni obowiązkowej obecności w firmie zdecydowaliby o zmianie miejsca pracy.

– Nie ma odwrotu od pracy hybrydowej – taka formuła zostanie z nami już na stałe. Polska legislacja regulująca pracę zdalną to tylko nadanie ram temu, co już funkcjonuje od pierwszych miesięcy pandemii. Obecnie wyzwaniem jest znalezienie sposobu na to, aby efektywnie wykorzystywać czas zarówno w biurze, jak i w domu. Tu bez technologii ciężko będzie zapanować nad procesami – mówi Przemysław Chmielewski z Zonifero, firmy oferującej platformę wspierającą pracę zdalną.

Potrzebne zaufanie

Ostatnio wiele mówi się o symulującej ruchy myszki wtyczce USB, którą pracownicy wykorzystują do oszukiwania oprogramowania monitorującego. Nie ma ich przed komputerem, ale dzięki wtyczce symulującej działanie jest wrażenie, jakby wciąż ktoś pracował na firmowym sprzęcie. Niewielka myszka stała się symbolem problemu w relacjach między pracodawcą a pracownikiem wykonującym obowiązki zdalnie. Wraz z rozwojem home office rośnie też rynek oprogramowania do monitorowania pracowników. W 2021 r. został wyceniony na 1,1 mld USD, a do 2030 r. ma osiągnąć 2,1 mld USD.

– Zwiększając kontrolę nad pracownikiem, możemy wpaść w pętlę braku zaufania, która będzie miała odwrotny efekt do domniemanego. Rzecz bowiem w tym, że w takim sposobie działania z założenia monitorujemy złą zmienną. Zamiast sprawdzać efekt pracy, pracodawcy większą wagę przywiązują do drogi osiągnięcia finalnego efektu. Czy słusznie? Monitorując pracę w tak skrajny sposób, dajemy pracownikom jasny sygnał – nie ufam tobie. Kwestią czasu pozostanie tylko odejście z pracy danej osoby czy całego zespołu, a na pracodawcy pozostaną koszty związane z pozyskaniem nowego pracownika i retoryczne pytanie, czy stać go na okazywanie braku zaufania pracownikom – podkreśla Martyna Matusik, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Cyfrowa integracja

Pracownicy i pracodawcy nigdy wcześniej nie byli ze sobą cyfrowo połączeni w takim stopniu, jak obecnie. Ten trend będzie się tylko pogłębiał. Również ludzie i miejsce pracy są ze sobą coraz bardziej zintegrowane – i z czasem w coraz mniejszym stopniu będziemy odczuwali, że wspiera nas technologia. Ale, co istotne, rozwiązania technologiczne pozwolą nam efektywniej korzystać z zasobów biurowych.

– Dziś z poziomu telefonu możemy, w sposób niezauważalny dla naszej uwagi, korzystać z rozwiązań ułatwiających nam pracę. Technologia umożliwia nam projektowanie procesów w miejscu pracy w taki sposób, by zarządzanie nim nie było dla pracownika irytujące i nie odciągało jego uwagi od zadań związanych z pełnioną przez niego rolą – mówi Przemysław Chmielewski.

Strategia mobilna

Zwiększa się również skala wykorzystania aplikacji mobilnych, nie tylko w codziennym życiu, ale także w zawodowym. Służą one m.in. do komunikacji z pracownikami, zakupów towarów, jak i zarządzania przestrzenią biurową. Dla firm bardzo ważne są także aplikacje wspierające zadania stojące przed działami HR. Tu warto dodać, że programy kadrowe nie są w stanie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania związane z pracą hybrydową. Dlatego wartą rozważenia sprawą jest przyjęcie w firmie strategii mobilnej.

– Strategia mobilna oparta na potrzebach oraz możliwościach ich zaspokojenia to z pewnością wyzwanie dla wszystkich tych, którzy zaakceptowali fakt, że do biura będziemy zaglądać rzadziej. Mobilność jest konsekwencją rozproszenia pracowników. Tu bez systemowych rozwiązań ciężko będzie połączyć oczekiwania każdej ze stron, a aplikacja mobilna wydaje się rozwiązaniem, które może realnie rozwiązać szereg sytuacji wynikających z nowego modelu pracy – podsumowuje Przemysław Chmielewski.

Previous Article

Przedsiębiorcy nie widzą światełka w tunelu

Next Article

Nowy rok w energetyce, ale trendy ze starego

You might be interested in …

Szybka Ścieżka na manowce

Większość spośród prawie 120 zwycięskich projektów programu Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe pozytywnie przeszło trwającą dwa miesiące ministerialną weryfikację. Jednak resort uznał, że w przypadku 25 projektów konieczne jest przedłużenie kontroli. Firmy, które je zgłosiły, […]

Gospodarka zwalnia, ale stopy rynkowe rosną

W każdy piątek aktualizujemy informację o stanie światowej gospodarki przez pryzmat 80 wskaźników z czterech gospodarek – Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Chin. Wszystkie analizowane przez nas wskaźniki można obserwować i pobierać na naszej platformie […]