Warto uzbroić się w cierpliwość. Na pieniądze będzie trzeba jeszcze poczekać

Dodatek osłonowy to świadczenie, które miało pomóc najbardziej potrzebującym obywatelom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności w 2022 roku. Ten specjalny dodatek został wdrożony przez polski rząd w ramach tarczy antyinflacyjnej. 

Przedłużony termin wypłat 

Okazuje się, że wielu obywateli nie otrzymało jeszcze dodatku osłonowego, mimo, że złożyli wniosek. Ma to związek z tym, że samorządy nie wyrobiły się z ich rozpatrywaniem. 

W konsekwencji, rząd w pilnie procedowanej ustawie regulującej podwyżki cen ciepła “przemycił” zapis, który zakłada, że termin wypłaty dodatku osłonowego musi zostać przedłużony. 

“Ze względu na wyjątkowo duże spiętrzenie zadań związanych z obsługą różnych świadczeń przez gminy realizowały one rozpatrywanie i wypłaty wniosków o dodatek osłonowy do dnia 31 grudnia 2022 r. Nie wszystkie terminowo złożone i rozpatrzone wnioski udało się wypłacić do tego terminu. Brak wypłaty dodatków osłonowych do dnia 31 grudnia 2022 r. nie pozbawia prawa do tego świadczenia jego beneficjentów.

Dodatkowo przy określaniu nowego terminu na wypłaty dodatków osłonowych należało uwzględnić rozstrzygnięcia, jakie będą zapadać w postępowaniu administracyjnym, w tym w drugiej instancji przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi. W konsekwencji konieczne jest wskazanie późniejszego terminu na wypłatę dodatku, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.” – możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy. 

“Fakt” zauważa, że na wypłatę dodatków w tym roku resort zaplanował 500 mln zł, co może oznaczać, że na pieniądze wciąż czeka kilkaset tysięcy gospodarstw domowych.

Dodatek osłonowy: Komu się należy? Ile można dostać? 

W komunikacie Kancelarii Prezydenta RP w momencie przyjęcia dodatku osłonowego stwierdzono, że dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Świadczenie będzie przysługiwało za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób). 

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

MP

Czytaj dalej:

Previous Article

Niemcy: ogromny niedobór nauczycieli, tysiące nieobsadzonych stanowisk

Next Article

Niebezpieczne zapadliska w powiecie olkuskim. Nadleśnictwo zakazało wstępu do lasów

You might be interested in …

Bezpieczeństwo i Krzywda – dwa sztandary

Każde imperium, także niewidzialne musi posiadać chociaż jeden silny wabik, taki jak na przykład zapowiedź likwidacji poczucia krzywdy społecznej. Jedno z imperiów w imię likwidacji krzywdy społecznej zlikwidowało parę dziesiątek milionów istnień ludzkich – w […]