Kluczowe zmiany w podatkach od spadku i darowizn. To wpłynie na domowe budżety

Ustawa deregulacyjna

Podczas czwartkowego głosowania posłowie przyjęli 8 spośród 27 poprawek, jakie zgłoszono do projektu ustawy w trakcie drugiego czytania. Za przyjęciem ustawy było 271 posłów, przeciw – 177, dwóch parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Wzrosła kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

Jedną ze zmian jest podniesienie kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn. Tym samym nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od kilku osób będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

W przypadku nabywcy zaliczonego do II grupy podatkowej, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób. Z kolei limity dla nabywców zaliczonych do trzeciej grupy podatkowej wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób. Okresy 5-letnie, które brane są pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 r.

Obecne limity

Póki co, do 30 czerwca kwoty wolne od podatku wynoszą: 10 434 zł dla bliskiej rodziny, 7878 zł dla dalszej rodziny i 5308 zł dla osób niespokrewnionych.

Bliska rodzina należy do I grupy podatkowej. Do niej zalicza się małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, zięć, synowa, teściowie. 

II grupa podatkowa to zstępni rodzeństwa (np. dzieci brata), ciotki, wujkowie, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki).

Pozostali nabywcy należą do III grupy podatkowej.

Druga zmiana w ciągu roku

Najnowsza zmiana jest już drugą w ciągu ostatniego roku. Poprzednią wprowadzono w październiku 2022 roku, ze względu na rosnącą inflację, również podwyższono kwoty wolne od podatku od spadku i darowizn.

RB

Czytaj dalej:

Previous Article

USA chce zaostrzyć warunki kaucji dla założyciela FTX

Next Article

Chiny skupują nieruchomości, w tym kluczowe dla łańcuchów dostaw

You might be interested in …