Jak podnieść kompetencje z pomocą dotacji

Tylko do końca stycznia przedsiębiorcy mogą powalczyć o granty, które sfinansują udział i szkolenia beneficjentów szóstej edycji Akademii Menadżera Innowacji (AMI).

– Program przyczynia się do rozwoju i zmiany modelu zarządzania polskich przedsiębiorstw. Dzięki szkoleniom, warsztatom i usługom doradczym, jakie gwarantuje akademia, kształcimy menedżerów innowacji nowej generacji – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Różnorodność branż

Dotychczas w AMI wzięli udział przedstawiciele kadry zarządzającej ze 150 firm. Reprezentowały one m.in. sektory: produkcyjny, sprzedażowy, usługowy i badawczo-rozwojowy.

– Uczestnicy programu doceniają zarówno kompleksowość przekazywanej wiedzy, jak również fakt, że mogą pracować z wybranymi doradcami nad wyzwaniami, przed jakimi stoją ich przedsiębiorstwa – podkreśla Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), organizatora konkursu.

Celem AMI jest jest rozwój kompetencji menedżerów i ich podwładnych, którzy odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu innowacji w firmach.

– Istotne jest to, aby za wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w przedsiębiorstwach odpowiadali pracownicy, którzy są wykwalifikowani w tej dziedzinie. AMI dostarcza nie tylko wiedzę, jak zarządzać zmianą, lecz także rozwiązania dla konkretnych firm z różnych branż – podkreśla Dariusz Budrowski.

Akademia jest finansowana z programu Wiedza Edukacja Rozwój. MŚP mogą liczyć na wsparcie w wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W przypadku dużych spółek będzie to 50 proc.

Program składa się z oferty szkoleniowej i doradczej. Prowadzącymi warsztaty i doradcami AMI są eksperci i praktycy w dziedzinie wdrażania i zarządzania nowatorskimi pomysłami.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

AMI to nie jedyna możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenia i usługi doradcze. Przedsiębiorcy z poszczególnych województw mogą starać się o granty na ten cel m.in. w urzędach pracy. Na przykład pracodawcy z woj. dolnośląskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W tegorocznej jego puli jest 16,5 mln zł. Wsparcie z KFS można przeznaczyć m.in. na kursy, szkolenia i studia podyplomowe.

Natomiast Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór z dofinansowaniem usług rozwojowych dla szefów MŚP i ich pracowników z województwa kujawsko-pomorskiego. W puli jest 2,5 mln zł. Dotacje sfinansują szkolenia dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, czyli portalu prowadzonym przez PARP. Dzięki nim przedsiębiorcy i pracownicy firm mogą rozwijać kompetencje i wiedzę biznesową.

Z kolei do końca stycznia przedsiębiorcy z województwa małopolskiego mają szansę na dofinansowanie z programu „Bony Sukcesu”. Każdy beneficjent dostanie maksymalnie po dwa granty w wysokości do 20 tys. zł. Sfinansują one zakup specjalistycznych usług doradczych. Nabór prowadzi Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szkolenia będą dotyczyły m.in. umiejętności prognozowania trendów rynkowych i wykorzystywania w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii informatycznych.

Previous Article

Syndyk wytoczył armaty przeciw Abrisowi

Next Article

Co drugi konsument złożył reklamację

You might be interested in …

Wojna dała hotelarzom mocno w kość

Rok po wybuchu wojny na Wschodzie hotelarze wrócili do punktu wyjścia. Liczba rezerwacji dokonywanych przez Ukraińców jest obecnie znikoma, a wśród gości zagranicznych i biznesowych wciąż widać dużą wstrzemięźliwość. Branży mocno doskwierają także rosnące koszty […]

RPP powraca do starego trybu pracy

Eugeniusz Gatnar, członek RPP fot. Krystian Maj/FORUM Dwudniowe posiedzenie RPP Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła posiedzenie wczoraj 3 grudnia we wtorek, natomiast dzisiaj spotkanie to zakończy się ogłoszeniem decyzji dotyczącej prowadzenia polityki monetarnej. Wśród 25 głosów […]