Gaz-System z kompletem decyzji dla gazociągów w ramach projektu FSRU Gdańsk

“Uzyskaliśmy komplet decyzji lokalizacyjnych dla wszystkich gazociągów lądowych w ramach projektu FSRU Gdańsk. Jest to niezwykle ważny krok, który przybliża nas do realizacji inwestycji. Program zapewni ciągłość dostaw dla odbiorców i rozwój stabilnego rynku gazu ziemnego” – poinformował w czwartek na Twitterze prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński.

Marcin Chludziński, fot. Marek Wiśniewski

Marcin Chludziński, fot. Marek Wiśniewski

Gaz-System informował, że planowana rozbudowa krajowego systemu przesyłowego związana z budowa terminala FSRU umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do klientów w Polsce i w regionie. Aktualnie prace projektowe obejmują trzy inwestycje: gazociąg Kolnik – Gdańsk o długości ok. 35 km, gazociąg Gustorzyn – Wicko, odcinek Gardeja – Kolnik o długości ok. 86 km, gazociąg Gustorzyn – Wicko, odcinek Gustorzyn – Gardeja (ok. 128 km).

Jak podaje Gaz-System, umiejscowiona w rejonie Gdańska pływająca jednostka FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) będzie zdolna do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG, a także do świadczenia usług dodatkowych.

Spółka zaznaczyła, że w zależności od przyjętych założeń dotyczących modelu świadczenia usług, w tym między innymi podziału zdolności terminalu na Sloty, w ramach, których świadczone będą usługi regazyfikacji albo usługi regazyfikacji i usługi dodatkowe, terminal FSRU mógłby być przystosowany do prowadzenia regazyfikacji odpowiadającej około 6,1 mld m sześc. paliwa gazowego rocznie.

Gaz-System informował również w listopadzie 2022 r.o podpisaniu umowy z firmą Ramboll Danmark A/S na opracowanie projektu budowlanego infrastruktury morskiej związanej z budową pływającego terminala FSRU w Zatoce Gdańskiej.

Oddanie inwestycji do użytkowania jest planowane w latach 2027/2028.

“Inwestycja będzie miała korzystny wpływ na dalszy rozwój efektywnie funkcjonujących rynków gazu ziemnego w regionie, a tym samym – poprzez zapewnienie dostępu do nowych źródeł dostaw gazu – pozyskania gazu na korzystniejszych warunkach cenowych” – podkreślił Gaz-System.

Spółka zwróciła też uwagę, że wraz z zapewnieniem odpowiedniej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu zwiększy się konkurencja pomiędzy uczestnikami rynku.

Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu – podano na e-stronie spółki.

Previous Article

Pytania o wzrost gospodarczy w USA

Next Article

Węgry uzgodniły z Rosją przyspieszenie rozbudowy elektrowni jądrowej Paks

You might be interested in …

Wall Street wciąż nie otrząsnęła się z szoku po SVB

Amerykańskie rynki akcji próbowały odreagować w poniedziałek spadki z najgorszego od czerwca tygodnia, wywołane upadkiem Silicon Valley Banku, ale się to nie udało. Między innymi dlatego, że od piątku upadł jeszcze jeden bank: Signature. Awersja […]