Kolejne mediacje w sporze Taurona z Rafako w najbliższy czwartek

We wtorek w Warszawie odbyło się spotkanie mediacyjne z udziałem obu stron. Nie doszło do porozumienia, ale też rozmowy nie zostały zerwane – zdecydowano o ich kontynuowaniu za dwa dni. Oficjalnie Tauron nie komentuje przebiegu rozmów, tłumacząc to ich poufnością.

Zobacz także

Także we wtorek, w Katowicach doszło do spotkania prezesa Taurona Pawła Szczeszka z prezydentem Raciborza Dariuszem Polowym. “Prezes zapewnił mnie, że po stronie Tauronu jest duża wola polubownego rozwiązania aktualnej sytuacji” – poinformował po spotkaniu prezydent miasta, gdzie działa spółka Rafako i jej liczni kooperanci. W Rafako i spółkach współpracujących oraz zależnych pracuje ok. 1 tys. osób.

Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu tego bloku. 11 stycznia Tauron wezwał Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań. Rafako w całości kwestionuje żądania Taurona, zapowiadając, że zamierza złożyć wniosek o upadłość. Z kolei 13 stycznia Rafako wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę 857,6 mln zł. Tauron uznał te roszczenia za nieuzasadnione.

Dotychczasowe mediacje między stronami przy udziale Prokuratorii Generalnej nie przyniosły porozumienia. Przedmiotem rozmów są m.in. warunki dokończenia kontraktu na budowę bloku oraz rozliczenia finansowe z tego tytułu. Jak podały Rzeczpospolita i Parkiet, rozmowy mediacyjne zostały wydłużone do 8 lutego – to czas, jaki strony dały sobie na rozmowy prowadzące do osiągnięcia porozumienia.

Blok w Jaworznie uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 r. został wyłączony z powodu usterek naprawianych od tego czasu przez wykonawców z konsorcjum Rafako – Mostostal Warszawa. Ponownie jednostkę uruchomiono – również z opóźnieniem wobec pierwotnych planów – w końcu kwietnia 2022 r. Potem blok był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie. Według Rafako powodem awarii była nieodpowiednia jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Według Taurona przyczynami są liczne wady i usterki bloku.

Obecnie blok znów nie wytwarza energii. Według informacji Taurona, powodem chwilowego wyłączenia jest awaria układu młynowego, za który odpowiada Rafako. “Prowadzimy prace mające na celu jak najszybsze uruchomienie jednostki. Blok ponowie zostanie zsynchronizowany z krajową siecią elektroenergetyczną najpóźniej jutro” – poinformowała we wtorek rzeczniczka spółki Tauron Wytwarzanie Patrycja Hamera.

W przyjętym w ub. tygodniu stanowisku zarząd śląsko-dąbrowskiej Solidarności wezwał Ministerstwo Aktywów Państwowych do mediacji w sporze pomiędzy Tauronem i Rafako. Związkowcy zgłosili też postulat wykonania audytu technicznego bloku 910 MW w Jaworznie, którego awaryjność jest przedmiotem konfliktu między spółkami. We wtorek w Programie Trzecim Polskiego Radia wicepremier, szef MAP Jacek Sasin ocenił, że spór między Tauronem a Rafako jest sporem między dwoma podmiotami gospodarczymi, zaś minister aktywów państwowych nie ma kompetencji, by go rozstrzygać. Sasin powiedział, że oczekuje wykazania dobrej woli od obu stron, również od Rafako.

Previous Article

Justin Bieber sprzedał prawa do utworów za 200 mln USD

Next Article

Simkus przeciwny mniejszym podwyżkom stóp EBC

You might be interested in …

Marketing społecznościowy: jak robić to z głową

Social media dla wielu użytkowników są najważniejszą częścią cyberprzestrzeni. Ich rola zmieniała się na przestrzeni lat – na początku było to miejsce wirtualnych spotkań dla znajomych, dziś jest to potężne narzędzie marketingu. Firmy, wiedząc o […]