Nowe konkursy z unijnymi dotacjami dla firm

Przedsiębiorcy mają powody do zadowolenia. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) opublikowało tegoroczny harmonogram konkursów dotacyjnych z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W puli jest ok. 21 mld zł, czyli ok. 60 proc. całego budżetu FENG przewidzianego do 2027 r. To program nowej unijnej perspektywy, z którego pochodzić będzie najwięcej wsparcia dla firm. Z zapowiedzi MFiPR wynika, że pierwsze nabory z grantami zostaną ogłoszone na początku lutego.

Paleta dofinansowania:

Paleta dofinansowania:

W tegorocznej puli programu FENG, który w nowej perspektywie finansowej przewiduje największe wsparcie dla firm, jest aż 21 mld zł.

Adobe Stock

– FENG oferuje bogatą paletę konkursów adresowanych do firm, organizacji badawczych i instytucji wspierających biznes. Dofinansowanie pokryje koszty m.in. projektów innowacyjnych i związanych z transformacją cyfrową, które przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki – mówi Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Łukasz Kościjańczuk, partner w Crido, zwraca uwagę, że w pierwszym roku wdrażania programu FENG ministerstwo zaplanowano ponad 40 konkursów z dofinansowaniem unijnym.

Ścieżka SMART

Eksperci przewidują, że największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców będzie cieszyło się finansowanie przedsięwzięć modułowych w ramach tzw. Ścieżki SMART, a także dotacje na ekspansję zagraniczną, kredyt technologiczny i ekologiczny.

Unijne wsparcie pochodzące z działania 1.1 FENG („Ścieżka SMART”) będzie udzielane przez dwie instytucje: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pierwsza agencja będzie obsługiwała duże firmy i ich konsorcja, natomiast druga – MŚP i ich partnerstwa.

Na czym będzie polegało dofinansowanie przedsięwzięć modułowych w Ścieżce SMART? Przedsiębiorca będzie składał jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Sam określi, jakie moduły chce realizować w ramach przedsięwzięcia. Obowiązkowy zakres inwestycji prowadzonych przez beneficjentów będzie dotyczył prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia innowacji. Pozostałe moduły – w tym infrastruktura B+R, tworzenie centrów badawczych, cyfryzacja, robotyzacja linii produkcyjnych, zazielenienie przedsiębiorstw, redukowanie szkodliwych substancji w produktach, ekoprojektowanie, internacjonalizacja czy doskonalenie kompetencji pracowników – będą opcjonalne. Łączny budżet konkursów z działania 1.1 FENG wynosi ok. 10,7 mld zł.

– Przedsiębiorca uwzględni we wniosku o dofinansowanie co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych i dowolną, odpowiadającą na potrzeby jego firmy, liczbę modułów fakultatywnych. Wcześniej ministerstwo zapowiadało, że nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym, co umożliwi przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania w dowolnym momencie, bez konieczności czekania na ogłoszenie konkursu. Upubliczniony harmonogram tego nie potwierdza. Przewiduje kilka naborów, które będą prowadzone od lutego do października – zauważa Agnieszka Wykrzykowska, senior menedżer w Grant Thornton.

Ekspansja zagraniczna

Równie ciekawie zapowiada się konkurs z działania 2.25 FENG („Promocja marki innowacyjnych MŚP”). Na unijne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy mający w ofercie firmy produkty posiadające potencjał eksportowy. W puli jest 155 mln zł.

– Granty pokryją koszty udziału przedstawicieli biznesu w wydarzeniach targowych, konferencyjnych i misjach gospodarczych. Chodzi o imprezy kluczowe dla rozwoju wybranych branż gospodarki. Nabór wniosków o dofinansowanie ruszy 20 czerwca i potrwa do 20 września – podkreśla Agnieszka Wykrzykowska.

Jeszcze w pierwszym kwartale Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosi długo wyczekiwany przez przedsiębiorców konkurs z działania 2.32 FENG („Kredyt technologiczny”). Jego budżet to 578 mln zł. Dofinansowanie pokryje koszty projektów dotyczących wdrażania własnych lub nabywanych nowych technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników prac badawczo-rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Celem przedsięwzięć powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług.

– Ze wsparcia skorzystają tylko MŚP. Finansowanie będzie miało postać kredytu, który będzie częściowo refinansowany. Konkurs jest kontynuacją naboru z poprzedniej perspektywy finansowej, prowadzonego pod nazwą Kredyt na innowacje technologiczne. BGK planuje wprowadzenie kilku istotnych udogodnień dla przedsiębiorców. Po pierwsze, kwota kredytu będzie mogła stanowić 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. To oznacza, że nie będzie wymagany wkład własny. Po drugie, BGK chce znieść maksymalną możliwą do uzyskania kwotę premii technologicznej. Dotychczas wynosiła ona 6 mln zł – wyjaśnia Agnieszka Wykrzykowska.

Audyt energetyczny

W tegorocznym harmonogramie FENG nie zabrakło również kredytu ekologicznego dla firm. W puli działania 3.1 FENG jest 666 mln zł. BGK ogłosi pierwszy nabór w maju, natomiast drugi w sierpniu. Kredyt ekologiczny sfinansuje inwestycje zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Chodzi o projekty związane z modernizacją posiadanej infrastruktury, w tym m.in. linii technologicznych, oraz przyczyniające się do poprawy energooszczędności procesów produkcyjnych w firmie. Co ważne, konieczność realizacji tego typu inwestycji będzie musiała wynikać z przeprowadzonego wcześniej audytu energetycznego, a warunkiem otrzymania wsparcia będzie uzyskanie oszczędności energii na poziomie przynajmniej 30 proc.

– Kredyt ekologicznych pokryje 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wsparcie będzie miało postać premii ekologicznej. Umożliwi ona przedsiębiorcy częściową spłatę zaciągniętego kredytu – podkreśla Agnieszka Wykrzykowska.

O kredyt ekologiczny będą mogli ubiegać się nie tylko przedstawiciele mikro, małych i średnich firm, lecz także przedsiębiorstw typu small mid-cap i mid-cap. Chodzi o firmy o średniej kapitalizacji, niebędące MŚP i zatrudniające odpowiednio: do 499 i do 3 tys. pracowników.

– W nowej perspektywie finansowej wydzielono dodatkowo dwie kategorie przedsiębiorstw, które będą miały dostęp do szerszej oferty dotacyjnej. Dotychczas do sektora MŚP należały firmy, które zatrudniały mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekraczały odpowiednio 50 mln EUR i 43 mln EUR. W Polsce przedsiębiorstwa rzadko osiągały wskaźniki wyższe od wspomnianych. O ich wielkości decydował poziom zatrudnienia. Dlatego wszystkie firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników były traktowane jako duże – tłumaczy Agnieszka Wykrzykowska.

W ofercie FENG znalazły się także inne konkursy dotacyjne znane przedsiębiorcom z poprzedniej perspektywy. Wśród nich są: „Granty na eurogranty” (działanie 2.12 FENG) czy „Polskie Mosty Technologiczne” (działanie 2.24 FENG). Ich budżety wyniosą odpowiednio: 43 mln zł i 146 mln zł. Dofinansowanie popłynie również do start-upów. Chodzi o działania 2.28 FENG („Startup Booster Poland”) i 2.29 FENG („Startups are us”). Na pierwszy nabór PARP przeznaczy 91 mln zł, natomiast na drugi – 35 mln zł.

Previous Article

Jak zmieniły się zachowania konsumentów

Next Article

Rosną składki zdrowotne. Tyle zapłacisz w 2023 r.

You might be interested in …

Śmieciowy rajd na giełdach

Ponoszący straty producenci oprogramowania, giełdy i wydobywcy kryptowalut, producenci aut elektrycznych oraz firmy mające cokolwiek wspólnego ze sztuczną inteligencją to podmioty, które obecnie na giełdach święcą triumfy. Warunki makroekonomiczne coraz bardziej sprzyjają podejmowaniu ryzyka, a […]